ČLÁNOK
Ozeta dosiahla v roku 1998 stratu 44,268 mil. Sk
17. marca 1999

Ozeta, odevné závody, a.s., Trenčín dosiahla za minulý rok stratu vo výške 44,268 mil. Sk. Strata spoločnosti v roku 1997 predstavovala 49,756 mil. Sk. Prevádzkový zisk firmy sa zvýšil z 97 mil. Sk na minuloročných 151,662 mil. Sk. Z finančných operácií vykázala Ozeta stratu vo výške 187,603 mil. Sk. Podľa oficiálnych výsledkov, minuloročné tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb dosiahli 1,835 mld. Sk. V roku 1997 predstavovali celkové tržby hodnotu 1,877 mld. Sk. Ozeta vyrobila v roku 1998 tovar v hodnote 1,931 mld. Sk.
Ku koncu roku 1998 predstavovali aktíva podniku 2,083 mld. Sk, pričom obežné aktíva tvorili 1,104 mld. Sk. Krátkodobé pohľadávky k ultimu decembra minulého roka dosiahli 655,839 mil. Sk, firma neevidovala k tomuto termínu žiadne dlhodobé pohľadávky. Vlastné imanie Ozety predstavovalo k 31. decembru 752,152 mil. Sk.
Firma evidovala v minulom roku cudzie zdroje vo výške 1,269 mld. Sk. Cudzie zdroje sa na celkových pasívach spoločnosti podieľali 60,9 %. Dlhodobé záväzky predstavovali koncom minulého roka 47,521 mil. Sk a krátkodobé záväzky dosiahli 480,741 mil. Sk. Spoločnosť evidovala k ultimu decembra 1998 bankové úvery a výpomoci vo výške 684,071 mil. Sk. V bankových úveroch dominovali bežné bankové úvery v sume 546,774 mil. Sk. Úverová zaťaženosť firmy tvorila zhruba 91 %.
V uplynulom roku vzrástol medziročne celkový odbyt o 118 mil. Sk na 1,994 mld. Sk. Zmeny uskutočnené v štruktúre sortimentu i predaja v posledných rokoch spojené s prestavbou výrobných zariadení i organizáciou práce podstatne zmenili štruktúru obchodných partnerov. V porovnaní s rokom 1995 sa podiel vývozu do Nemecka zvýšil z 11 % na 25 %, podiel Rakúska stúpol na 17 % a Škandinávie na 9 %. Súčasne sa znížil vývoz do Holandska a zámoria.
Produktové portfólio firmy tvoria pánske obleky, pánske saká, pánske nohavice a vesty. Ozeta, a.s., Trenčín disponuje výrobnými divíziami v Topoľčanoch, Tornali, Hlohovci a Skalici. Priemerný počet pracovníkov je 5 014 osôb.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS