ČLÁNOK
Ozeta dosiahla v minulom roku zisk 20 mil. Sk
19. januára 2000

Spoločnosť Ozeta odevné závody, a.s., Trenčín dosiahla v minulom roku podľa predbežných výsledkov zisk pred zdanením 20 mil. Sk, keď v roku 1998 zaznamenala stratu 34,88 mil. Sk. Prevádzkový hospodársky výsledok podnik očakáva na úrovni 170 mil. Sk a z finančných operácií vykázala spoločnosť stratu 150 mil. Sk. Agentúru SITA o tom informoval prokurista spoločnosti Kamil Brieštenský.
Medziročný predaj sa zvýšil o 7,7 %. Celkový export spoločnosti medziročne vzrástol o 10 %, čo v absolútnych hodnotách predstavuje zvýšenie o 170 mil. Sk. Na celkovom predaji sa export podieľal 87 %. V rámci štruktúry exportu sa výrazne zvýšil podiel Nemecka a štátov Škandinávie.
Ozeta preinvestovala v minulom roku 78,5 mil. Sk. Prostriedky smerovali najmä do nákupu novej techniky, potrebnej k prestavbe výrobných dielní a zabezpečeniu vysokej kvality výrobkov. Ku koncu roka zamestnával podnik 4 784 pracovníkov. Priemerná mesačná mzda sa medziročne zvýšila o 10,3 % na 8 029 Sk. Na plynulosť výrobného procesu, ako i vývoj priemerných miezd v roku 1999 nepriaznivo vplývala výrazná absencia pracovníkov, súvisiaca s vysokým podielom žien, ktoré tvoria 85 % z celkového počtu zamestnancov. I pri medziročnom náraste absencie, na zníženie ktorej sú realizované opatrenia v oblasti hmotnej zainteresovanosti, v spoločnosti sa podarilo výrazne znížiť nadčasovú prácu. V sociálnej oblasti spoločnosť zrekonštruovala 42 bytových jednotiek, čo prispelo k stabilizácií počtu pracovníkov.
Spoločnosť Ozeta, odevné závody, a.s., Trenčín patrí medzi najvýznamnejšie odevné spoločnosti na Slovensku. V roku 1998 dosiahli celkové tržby podniku 1,99 mld. Sk a spoločnosť exportovala výrobky v hodnote 1,695 mld. Sk. Produktové portfólio firmy tvoria pánske obleky, pánske saká, pánske nohavice a vesty. Ozeta, a.s., Trenčín disponuje výrobnými divíziami v Topoľčanoch, Tornali, Hlohovci a Skalici.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS