ČLÁNOK
Ozdravenie bánk v tomto a budúcom roku na úkor NBS
17. augusta 1999

Celkový objem klasifikovaných úverov v SR predstavuje 140 mld. Sk, z toho len na polovicu sú vytvorené opravné položky a rezervy. Vykrytie zvyšného objemu úverov spolu s dodatočnými nákladmi na zvýšenie kapitálovej primeranosti bánk budú podľa ministerky financií SR Brigity Schmögnerovej predstavovať 80 až 90 mld. Sk. „Časť nákladov pôjde na úkor veriteľov. Časť na úkor štátu, ktorý ich bude kryť emisiou štátnych dlhopisov ako aj úverovou formou a časť nákladov pôjde na úkor Národnej banky Slovenska (NBS). Po poskytnutí štátnej záruky totiž centrálna banka nebude musieť viazať vytvorené opravné položky na redistribučné úvery Slovenským elektrárňam, bytovú výstavbu ako aj trvalo sa obracajúce zásoby Konsolidačnej banky, ale bude ich môcť rozpustiť,“ skonštatovala.
Práve zdroje z centrálnej banky budú podľa ministerky dostačujúce na krytie potrieb v tomto a budúcom roku, pričom náklady na ozdravenie budú dodatočne zakomponované už aj do návrhu budúcoročného štátneho rozpočtu.
Reštrukturalizácia bánk bude prebiehať v dvoch etapách. V prvej etape, ktorá sa už začala, sa zvýši základné imanie bánk a prevedie sa časť sporných úverov Slovenskej sporiteľne, Všeobecnej úverovej banky a Investičnej rozvojovej banky do Konsolidačnej banky (KBB). V druhej fáze sa bude delimitovať ďalšia časť úverov, pripraví sa privatizácia finančných inštitúcii a začne sa finančná reštrukturalizácia podnikov. Približne 15 až 20 % sporných úverov budú riešiť banky samotné. Paralelne s tendrom na investičnú banku na úrovni vlády SR budú ostatné banky realizovať tendre na vlastných poradcov.
K úspešnosti celého procesu však podľa ministerky bude potrebné novelizovať zákon o konkurze a vyrovnaní a Obchodný zákonník. „Keďže Ministerstvo spravodlivosti malo v pláne novelizovať zákon až v roku 2001, rozhodli sme sa zadať túto úlohu skupine legislatívcov,“ uviedla ministerka. Podotkla, že predpokladá jeho účinnosť od 1. januára 2000.
Celý proces bude povedie riadiaca skupina na čele so štátnym tajomníkom Viliamom Vaškovičom. Podriadená koordinačná jednotka bude výkonným orgánom. Podľa ministerky budú v riadiacej skupine zastúpení štátni tajomníci Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR, Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva financií SR, viceguvernér NBS, predstavitelia Slovenskej sporiteľne a VÚB.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS