ČLÁNOK
Outsourcing – Zisk zo spolupráce
30. augusta 2002

Medzi výhody outsourcingu patria neviazanosť kapitálu a možnosť zakúpenia služieb v rozsahu a v čase zodpovedajúcom podnikovým potrebám. Prenesenie zodpovednosti za zverené úlohy na tretie osoby nenarušuje integritu firmy. Keďže ide o oblasti vyžadujúce vysoký stupeň odbornosti, využívajú sa najmä služby špecializovaných firiem, ktoré súčasne zabezpečujú zmluvnému podniku najnovšie metódy práce a najmodernejšie technológie. Uplatnenie outsourcingu však výrazne závisí od veľkosti spoločnosti.

Podľa riaditeľa slovenskej pobočky spoločnosti Accenture Petra Škodného je situácia v oblasti outsourcingu na Slovensku v porovnaní s ostatnými krajinami, dokonca i s okolitými krajinami V4 , stále odlišná. V minulosti mnohé slovenské, najmä štátne podniky, outsourcovali niektoré činnosti formou zakladania 100-percentných dcérskych spoločností, prípadne vznikom spoločných podnikov s lokálnymi, často relatívne neznámymi spoločnosťami. „Táto forma, ktorú ťažko nazvať outsourcingom, sa však vo väčšine prípadov ukázala ako neúčinná. Často slúžila ako prostriedok na legalizáciu tunelovania a využívala sa na obchádzanie zákona o verejnom obstarávaní. Vstupom zahraničného kapitálu do slovenských podnikov stráca na význame,“ konštatuje P. Škodný. Pripomína, že na druhej strane sa začínajú objavovať prvé lastovičky tradičného outsourcingu, najmä v oblasti informačno-telekomunikačnej infraštruktúry, kde ako dodávatelia figurujú tradične veľké mená ako napríklad Hewlett-Packard. Možno predpokladať, že v nasledujúcich 12 – 18 mesiacoch nastane aj na Slovensku výrazný posun v oblasti outsourcingu najmä v najväčších firmách a v oblastiach s vyššou pridanou hodnotou. Pôjde najmä o outsourcing podnikových procesov a funkcií. Potreba zrýchlenia a zefektívnenia transformácie a reštrukturalizácie, potreba úpravy súvahy a zlepšenia cash flow budú podľa P. Škodného hlavné dôvody, ktoré firmy k outsourcingu nasmerujú. „Trh outsourcingu má na Slovensku silný rastový potenciál. V strednodobom horizonte môžeme očakávať aktivity väčšiny klasických outsourcingových hráčov, pričom výhodu budú mať najmä tí, ktorí na Slovensku pôsobia dlhodobo,“ dodáva P. Škodný.

Prebudenie v personalistike

Podľa prieskumu PriceWaterhouseCoopers sa napríklad outsourcing v personalistike na Slovensku využíva častejšie ako v Európe. Najviac sa outsourcing uplatňuje pri nábore a výbere zamestnancov (50 % Európa, 62 % Slovensko), pri školeniach (48 % Európa 56 % Slovensko) a v oblasti údržby informačného systému (30 %). Mzdovú agendu si slovenské firmy vedú radšej samy, len 18 % podnikov využíva externé firmy. Opakom sú podniky v Európe, kde 25 % spoločností prenecháva túto problematiku externým firmám. Vo sfére manažérskeho rozvoja uplatňujú outsourcing.

Agentúra Forrester research síce neočakáva v Európe výrazné oživenie trhu služieb informačných technológií do roku 2003, predpovedá však rozmach outsourcingu v tomto segmente. Štúdia spoločnosti International Data Corporation (IDC) hovorí o stúpajúcich výdavkoch na profesionálne služby v oblasti informačných technológií. V roku 2000 na Slovensku tvorili 6,7 ml. Sk. IDC očakáva, že príjmy poskytovateľov informačno-technologických služieb porastú do roku 2005 priemerne o 15,2 % ročne. Na Slovensku prevažujú v tomto smere najmä softvérová a hardvérová podpora a inštalačné služby s podielom 48,2 %. Najrýchlejšie rastúcou oblasťou bol outsourcing informačných systémov. „Vysoký dopyt po outsourcingu informačných systémov predznamenáva postupný prechod k sofistikovanejším službám a modelom poskytovania služieb medzi slovenskými firmami,“ hovorí analytik IDC Tom Vavra. Najväčší zákaznícky sektor podľa neho tvoria finančné inštitúcie s 28,2-percentným podielom z hodnoty trhu. Nasledujú výrobné podniky, telekomunikačné spoločnosti a infraštruktúrne firmy. Do prvej päťky podľa IDC patria IBM, Compaq, IT firmy koncernu Siemens, Asset Soft, a. s., Bratislava a Gra Tex International, a. s., Bratislava.

V hre sú peniaze

V roku 2000 vynaložili spoločnosti na outsourcing správy počítačových systémov v celosvetovom meradle 56 mld. USD. V roku 2005 by mali tržby z outsourcingu prekonať hranicu 100 mld. USD. Najviac príjmov (44 % svetových výdavkov) by malo v roku 2005 pritiecť z trhu v USA. Druhým najväčším outsourcingom je región západnej Európy. V roku 2000 minuli európske spoločnosti za tieto služby 16 mld. USD. Tempo rastu by sa malo pohybovať okolo desiatich percent ročne. Oblasť Ázie a Tichomoria zaznamená do roku 2005 ročné prírastky približne 20 %.

V podmienkach rozširovania sieťovej informačnej ekonomiky súčasní svetoví výrobcovia produkujú vďaka outsourcingu čoraz menej reálnych výrobkov. Nemusia dokonca vyrábať vôbec. V čase digitalizácie ekonomiky im jednoducho postačí zmluva s maloobchodnou sieťou, ktorá zaručí odbyt kontraktačne vyprodukovaných výrobkov v rozvojových, resp. transformujúcich sa krajinách. O reklamu a ostatné veci sa postará marketingová agentúra. V roku 2010 by sa malo až 70 % svetovej elektroniky vyrábať na základe kontraktov v cudzích štátoch.

Odovzdanie výroby do cudzích rúk je pre mnoho firiem mimoriadne citlivým rozhodnutím. Najmä ich zamestnanci sa boja zatvárania závodov a následného prepúšťania. Práve pre silnú vnútropodnikovú solidaritu sa outsourcing tohto druhu zatiaľ neuplatnil v Japonsku. Táto vyspelá ostrovná krajina vyrába štvrtinu svetovej produkcie elektroniky, podiel kontraktačnej výroby však tvorí len päť percent. Oproti tomu spoločnosť Flextronics postavila výrobné priemyselné parky v tesnej blízkosti hlavných odbytísk. Mexiko vyrába pre trhy Spojených štátov a Kanady, závody v Maďarsku produkujú pre trhy Európskej únie. Takto organizovaná výroba a deľba práce je výhodná pre obe strany. Vďaka nej sa skracuje čas uvedenia noviniek na trh a rastie význam globalizácie.

Ako a čím je možné ovplyvniť kvalitu outsourcingových služieb? Ide najmä o výber partnera, ktorý musí byť dostatočne renomovaný a musí vedieť kvalitne pripraviť a riadiť outsourcingový vzťah. P. Škodný upozorňuje, že veľmi dôležitá je príprava – vtedy sa definujú očakávania na oboch stranách, ktoré sa neskôr premietnu nielen do zmluvy, ale najmä do výkonu a riadenia outsourcingového vzťahu. Treba si uvedomiť, že outsourcing je založený na dlhodobom partnerstve a nie na klasickom vzťahu dodávateľ – odberateľ. Preto nie je možné používať iba klasické procesy a postupy v oblastiach obstarávania. Veľmi dôležité je náležitú dávku času venovať riadeniu a hodnoteniu ľudí, vzťahom s odborovými centrálami a podobne.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS