ČLÁNOK
Otvorené podielové fondy prehupli do miernych strát
23. júla 2003

Po dvoch týždňoch mierneho posilňovania vykázala väčšina otvorených podielových fondov členov Asociácie správcovských spoločností (ASS) nepatrné straty. Okrem fondov peňažného trhu znehodnotili svoje podiely takmer všetky ostatné druhy fondov. Čisté predaje podielových fondov, ktoré predstavujú rozdiel medzi hodnotou vydaných a vrátených podielov, mierne poklesli uplynulý týždeň na 341,9 mil. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených ASS.

V skupine akciových fondov sa najmenej darilo fondu Equity Fund Telecom zo skupiny KBC, ktorý oslabil o 4,16 %. S viac ako 3-percentnou stratou skončilo aj ďalších sedem fondov. Najsilnejším akciovým fondom bol fond Svetové akcie od VÚB Asset Managementu (VÚB AM), ktorý zhodnotil o 1,38 %. Z dlhopisových fondov bol najsilnejší Dlhopisový dolárový fond pod správou rovnakej spoločnosti so ziskom 0,28 % a najslabším bol fond Dollar-Rent od Volksbanken-KAG, ktorý znehodnotil o 1,91 %.

Zo zmiešaných a strešných fondov mierne znehodnotila svoje podiely asi polovica. Medzi zmiešanými bol najslabší fond American Portfolio zo skupiny WIOF s 0,66-percentnou stratou a medzi fondmi fondov Modern Times od Volksbanken-KAG, ktorý znehodnotil podiely o 0,98 %. Fondy peňažného trhu pokračovali v miernom posilňovaní podielov, najsilnejší bol Dolárový peňažný dividendový fond spravovaný Tatra Asset Managementom, ktorý zhodnotil o 1,72 %.

Z čistých predajov otvorených fondov členov ASS pripadalo tretí júlový týždeň na dlhopisové fondy 218,7 mil. Sk. Rozdiel medzi hodnotou vydaných a vrátených podielových listov fondov peňažného trhu predstavoval takmer 102 mil. Sk. Najväčšie čisté predaje v objeme takmer 108 mil. Sk dosiahli fondy pod správou VÚB AM, najmä vďaka predajom podielov Dlhopisového korunového fondu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

29. 9. 2020

USD 1,170 0,003
CZK 27,148 0,015
GBP 0,910 0,005
HUF 365,700 1,580
CAD 1,566 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS