ČLÁNOK
Otvorené podielové fondy opäť s miernymi ziskami
20. novembra 2002

Po miernych stratách ukončila väčšina otvorených podielových fondov členov Asociácie správcovských spoločností (ASS) uplynulý týždeň s malými ziskami. Najvyššie zhodnotenie podielov o vyše 6 % zaznamenali dva akciové fondy. Ani uplynulý týždeň sa však nedarilo strešným fondom. Ako vyplýva z údajov zverejnených ASS, čisté predaje podielových fondov, čo predstavuje rozdiel medzi hodnotou vydaných a vrátených podielových listov, dosiahli uplynulý týždeň 139,12 mil. Sk.

Viac ako tri štvrtiny akciových fondov posilnili svoje podiely, pričom najviac sa darilo internetovému fondu od KBC Equity Fund so ziskom 6,68 %. Hneď za ním sa umiestnil Globálny technologický fond pod správou Istro Asset Managementu, ktorý zhodnotil o 6,1 %. Najmenej sa darilo dvom fondom, ktoré spravuje Veritas SG, keď Eurovaleur skončil s 2,62-percentnou stratou a fond Valeur znehodnotil o 2,5 %.

Z dlhopisových fondov znehodnotili len štyri fondy, pričom bol najmenej úspešný fond Dollar-Rent od Volksbanken KAG s 0,54-percentnou stratou. Viac ako jednopercentný zisk dosiahol medzi dlhopisovými fondmi len Eurofond pod správou VÚB Asset Management. Korunový fond od rovnakej spoločnosti posilnil o 0,92 %.

Zahraničný rastový fond od Amslico AIG Funds dominoval medzi zmiešanými fondmi, keď zhodnotil o 2,67 %. V tejto skupine skončili so stratou len dva fondy. Fondy peňažného trhu posilnili svoje podiely v priemere o 0,39 %, najúspešnejší pritom bol Sporo korunový peňažný fond. Medzi strešnými fondmi, z ktorých skončilo so ziskom len šesť, zaznamenali najhlbšiu 3,76-percentnú stratu rastový a výnosový fond Einstein Relativ od Invesco.

Čisté predaje podielových fondov členov ASS klesli uplynulý týždeň na 139,12 mil. Sk. Predchádzajúci týždeň pritom boli až 459,98 mil. Sk. Na fondy peňažného trhu pripadalo z minulotýždňových čistých predajov takmer 70 %. Zo správcovských spoločností bol aj uplynulý týždeň najúspešnejší TAM, ktorého čisté predaje predstavovali 68,8 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2024

USD 1,072 0,000
CZK 24,767 0,068
GBP 0,845 0,000
HUF 395,130 1,120
CAD 1,473 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS