ČLÁNOK
Otvorené podielové fondy opäť kumulovali straty
12. februára 2003

Už štvrtý týždeň za sebou znehodnotili svoje podiely takmer všetky akciové, zmiešané aj strešné otvorené podielové fondy. Najvýraznejšie straty okolo 5 % však prvý februárový týždeň zaznamenali dlhopisové fondy pod správou Volksbanken-KAG. Čisté predaje podielových fondov, čo predstavuje rozdiel medzi hodnotou vydaných a vrátených podielových listov, vzrástli posledný týždeň na 557 mil. Sk. Záporné predaje pritom opäť zaznamenali Prvá Penzijná (PP) aj J&T Asset Management (J&T AM). Vyplýva z predbežných údajov zverejnených Asociáciou správcovských spoločností (ASS).

Medzi akciovými fondmi skončili s najhlbšími stratami fondy zo skupiny KBC, keď fond Internet znehodnotil o 4,13 % a fond Pharma o 3,98 %. Mierny zisk v skupine akciových fondov dosiahol len fond Eastern Europe, ktorý patrí tiež do skupiny fondov KBC. Zmiešané fondy oslabili všetky. Najhoršie sa pritom viedlo Zahraničnému rastovému fondu od Amslico AIG Funds a Medzinárodnému vyváženému fondu od Istro Asset Managementu. Zo strešných fondov zhodnotil rovnako ako v skupine akciových fondov len jeden fond, pričom fondy zo skupiny KBC boli najslabšie.

Väčšina fondov peňažného trhu pokračovala v miernom zhodnocovaní podielov, najviac sa darilo trom fondom pod správou Capital Invest KAG. Korunový peňažný fond od Tatra Asset Managementu a Peňažný korunový fond od VÚB Asset Managementu však zaznamenali straty vyššie ako 0,2 %. Medzi dlhopisovými fondmi znehodnotilo desať fondov, pričom tri fondy od Volksbanken-KAG skončili so stratami od 4,27 do 5,17 %.

Z čistých predajov otvorených fondov členov ASS pripadalo uplynulý týždeň 54 % na fondy peňažného trhu vo výške 301,1 mil. Sk. Rozdiel medzi hodnotou vydaných a vrátených podielových listov dlhopisových fondov predstavoval 253,7 mil. Sk. Zmiešané fondy zaznamenali aj uplynulý týždeň záporné predaje v objeme 2,1 mil. Sk. Záporné predaje za 11 mil. Sk vykázali J&T AM a PP, a to najmä v Reštitučnom fonde a Eurofonde.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 3. 2021

USD 1,187 0,007
CZK 26,417 0,114
GBP 0,857 0,006
HUF 367,190 0,900
CAD 1,504 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS