ČLÁNOK
OTP žiada o potvrdenie štátnej záruky pre IRB
25. apríla 2002

OTP Bank Rt. Budapest (OTP) požiadala o potvrdenie platnosti štátnej záruky za úvery, ktoré poskytla Slovenským elektrárňam, a.s., Bratislava (SE) Investičná a rozvojová banka a.s. Bratislava (IRB). OTP požiadala 15. februára o dodatočné vystavenie právneho osvedčenia o platnosti Ručiteľských zmlúv ako majoritný akcionár IRB. Uvádza sa to v iniciatívnom návrhu ministra financií SR Františka Hajnoviča, ktorý predkladá na rokovanie vlády.

Prevzatie štátnej záruky za úvery v celkovej hodnote 10,582 mld. Sk, ktoré elektrárňam poskytla IRB, schválila vláda SR 19. decembra minulého roku. Prevzatie štátnej záruky je súčasťou rozhodnutia vlády SR o privatizácii IRB, ako aj zmluvy o kúpe akcií IRB. Zmluvu uzatvorili 12. decembra Fond národného majetku SR, Ministerstvo financií SR a OTP. Štátnu záruku prevzala OTP podpisom Ručiteľských zmlúv 28. decembra 2001.

„Vydanie osvedčenia na žiadosť kupujúceho považujeme za naplnenie podmienok zmluvy a zavŕšenie privatizácie banky v rámci reštrukturalizácie bankového sektora,“ uvádza sa v materiáli ministerstva financií. Maďarská OTP Bank vlastní v súčasnosti po odkúpení podielov niektorých minoritných akcionárov 95,74-percentný podiel na základnom imaní IRB. V privatizačnej zmluve sa OTP zaviazala vlastniť viac ako 50 % základného imania IRB aspoň päť rokov. Do jedného roka od uzavretia transakcie bude musieť navýšiť základné imanie banky o 1 mld. Sk. Kúpna cena za celý predávaný podiel predstavovala 700 mil. Sk. OTP deklarovala záujem aj o odkúpenie zvyšných minoritných podielov ostatných akcionárov v IRB a získanie 100-percentného vplyvu v banke.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS