ČLÁNOK
OTP požiadala o predĺženie termínu na podanie ponuky za IRB
17. septembra 2001

Jediný záujemca o Investičnú a rozvojovú banku (IRB), a.s. Bratislava, maďarská OTP Bank, požiadal ministerku privatizácie Máriu Machovú o predĺženie termínu na predloženie spresnenej ponuky na kúpu majoritného podielu v IRB. Ministerka predĺžila termín na predloženie ponuky do 21. septembra. Informoval o tom hovorca Ministerstva pre privatizáciu a správu národného majetku (MSPNM) SR Róbert Merva. Následne zasadne výberová komisia, ktorá zaujme záverečné stanovisko k ponuke ako celku.

Maďarská banka požiadala o neskorší termín po oboznámení sa s výsledkami auditu v IRB vykonaného podľa medzinárodných účtovných štandardov (IAS). IRB odoslala 3. septembra výsledky auditu polročného hospodárenia banky podľa medzinárodných štandardov Ministerstvu financií SR (MF) a potenciálnemu investorovi maďarskej OTP Bank. Výsledky auditu banky sú nevyhnutné pre správne posúdenie ceny za podiel v IRB. „Očakávame ponuku, ktorá bude oscilovať okolo hodnoty čistého obchodného imania banky,“ povedala na margo očakávaní ministerstva privatizácie začiatkom septembra jeho šéfka Mária Machová.

Prvá ponuka OTP, ktorú maďarská banka predložila komisii 8. júna, sa podľa OTP približovala k médiami odhadovanej výške 1,5 až 2 mld. Sk. Cena štátneho 69,56-percentného podielu pritom podľa maďarských médií predstavovala 250 mil. Sk. Za 23-percentný podiel Slovenskej poisťovne, o ktorý má OTP tiež záujem, mala zaplatiť 82,8 mil. Sk. Zvyšnú časť celkovej ceny banky malo predstavovať navýšenie základného kapitálu, ku ktorému sa OTP Bank zaviazala do konca roka 2003. Túto ponuku však ministerka Machová odporučila spresniť na základe výsledkov medzinárodného auditu v IRB. OTP síce ministerstvu 21. augusta zaslalo list so spresnením ceny na 14 mil. USD, čo je zhruba 670 mil. Sk, ministerstvo však tento list nepovažovalo za ponuku a o cene odmietlo hovoriť až do ukončenia auditu v banke.

IRB vykázala podľa medzinárodných účtovných štandardov (IAS) ku koncu minulého roka zisk pred zdanením 660,6 mil. Sk. Zisk po zdanení dosiahol 415,1 mil. Sk. Banka zároveň medziročne zvýšila svoju bilančnú sumu o 1,322 mld. Sk na 26,1 mld. Sk. Vlastné imanie banky vzrástlo v porovnaní so záverom predchádzajúceho roka o 399 mil. Sk na 1,153 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS