ČLÁNOK
Otázka zdaňovania tabakových výrobkov je stále otvorená
19. októbra 2001

Hlavnou témou rokovaní, ktorých sa v stredu zúčastnila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová v Belgicku, bola otázka uzavretia kapitol Finančná kontrola a Dane. Slovensko podľa nej vo štvrtok splnilo jednu z dôležitých podmienok prijatia kapitoly kontroly tým, že parlament prijal zákon o finančnej kontrole. Zlepšenie finančnej kontroly je jednou z podmienok pre uvoľnenie pozastavenia predvstupovej pomoci Slovensku v objeme 15 mil. eúr.

Rozporom medzi Slovenskom a Európskou úniou (EÚ) zostala otázka poskytnutia prechodného obdobia na dosiahnutie 57-percentnej sadzby spotrebnej dane z maximálnej predajnej ceny cigariet. Ministerka upozornila, že na túto otázku sú rozdielne názory aj v samotnej únii, keď napríklad komisár pre rozširovanie Günter Verheugen takéto riešenie pripustil, avšak komisár pre vnútorný trh Frederik Bolkestien bol zásadne proti.

V kapitole daní je dôležité tiež vyriešenie otázky daňovej podpory investorom. Únia začína byť podľa ministerky naklonená kompromisnému riešeniu a podporu Volkswagenu a U.S. Steelu môže chápať ako výnimočný prípad. Zásadne je však proti tomu, aby ju bolo možné využívať do konca budúceho roka. Keďže zákon o dani z príjmov, ktorý túto časť upravuje, je ešte v parlamente a je možné ho pozmeniť cez poslanecký návrh, ministerka naznačila skrátenie lehoty daňovej podpory.

Ministerka s G. Vergeugenom hovorila aj o budúcich príspevkoch do rozpočtu EÚ. Kandidátske krajiny preferujú prechodné riešenie. Únia však nesúhlasí s odkladom platby príspevkov o rok alebo dva a odporúča ich kompenzáciu zo štrukturálnych fondov. Podľa ministerky však nie je pravdepodobné, že tieto prostriedky bude Slovensko čerpať už prvý rok členstva, čo môže ohroziť jeho rozpočtovú pozíciu. Príspevok Slovenska do rozpočtov EÚ by mal ročne predstavovať zhruba 10 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 7. 2024

USD 1,086 0,003
CZK 25,362 0,131
GBP 0,841 0,001
HUF 390,430 0,700
CAD 1,494 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS