ČLÁNOK
Osud Priemyselnej banky Košice uzavretý
6. decembra 1999

Za predaj Priemyselnej banky, a.s., Košice (PB) po predchádzajúcom súhlase správcu pre výkon nútenej správy a Národnej banky Slovenska (NBS) hlasovali na piatkovom mimoriadnom valnom zhromaždení (MVZ) akcionári disponujúcimi 12 100 akciami, 33 hlasov bolo proti a 8 sa hlasovania zdržalo. Celkovo sa prezentovalo 12 540 hlasov. Za predaj sa teda vyslovilo takmer 99 % hlasov akcionárov prítomných na mimoriadnom valnom zhromaždení. Informoval o tom hovorca PB Miroslav Lukáč.
Podmienky kúpy PB Slovenskou sporiteľňou sú podľa M. Lukáča vecou nových majiteľov. Valné zhromaždenie Slovenskej sporiteľne (SLSP) sa uskutoční 7. decembra a jedným z bodov jeho programu je aj schválenie kúpy PB. „V tejto chvíli je to už iba formálna záležitosť. Na valnom zhromaždení sa určia aj ostatné podmienky predaja,“ povedal M. Lukáč. Úložky SLSP v PB presahujú podľa M. Lukáča 6 mld. Sk, čo bolo hlavným a rozhodujúcim faktom ovplyvňujúcim priebeh rokovania.
Podľa zástupcu Závodu SNP, a.s., Žiar nad Hronom Stanislava Drgoňu sa na MVZ rozhodovalo principiálne o budúcnosti banky. „Otázka ďalších zmlúv bude predmetom diskusií núteného správcu so zástupcami Slovenskej sporiteľne a zástupcami NBS,“ povedal S. Drgoňa. Závod SNP vlastní 1-percentný podiel v Priemyselnej banke.
Podľa zástupcu Stredoslovenských energetických závodov (SEZ), a.s., Žilina Miroslava Ryšavého valné zhromaždenie adekvátne rozhodlo v prospech Slovenskej sporiteľne. „Rozhodnutie MVZ bolo nevyhnutné, pretože tejto situácii predchádzala dosť dlhá história a bola to jediná cesta, ako túto banku zachrániť,“ uviedol M. Ryšavý. Ako ďalej povedal, na MVZ sa nezúčastnili akcionári, ktorí sa podieľali na poslednom navyšovaní kapitálu v PB. SEZ má 2,8-percentný podiel v PB.
Ako povedal pre agentúru SITA vedúci odboru akvizícií a kapitálových účastí Slovenského plynárenského priemyslu, š.p., Bratislava (SPP) Juraj Horváth, SPP hlasoval za predaj PB preto, lebo novým dlžníkom plynárov za nakúpené dlhopisy PB sa stane SLSP, ku ktorej má SPP „podstatne väčšiu dôveru, že dlhopisy budú vyplatené“. Termín splatnosti dlhopisov PB je 20. júna 2000.
Súčasní akcionári si podľa J. Horvátha rozdelia likvidačný zostatok PB po predaji Slovenskej sporiteľni. Súčasná PB so všetkými záväzkami a pohľadávkami sa stane vlastníctvom SLSP, a tak klienti PB sa stanú klientmi Slovenskej sporiteľne. „Takýmto vývojom sa dosiahne likvidnejšia situácia ako v komplikovaných podmienkach PB, “ uviedol pre agentúru SITA J. Horváth. SPP je vlastníkom 8,5 % akcií PB.
Národná banka Slovenska zaviedla nútenú správu v PB 19. októbra. Košická banka sa tak po Investičnej a rozvojovej banke stala druhou slovenskou bankou, na ktorú bola nútená správa uvalená. Hlavnými dôvodmi jej zavedenia boli nedostatok likvidity na plnenie všetkých záväzkov banky, zadržiavanie platieb veľkých klientov, opakované nesplnenie povinných minimálnych rezerv, skutočnosť, že nedošlo k zvolaniu mimoriadneho valného zhromaždenia a podľa vyjadrenia centrálnej banky sa objavili „určité indície, že manažment banky mohol konať proti jej záujmom“. SLSP, najväčší veriteľ tejto banky, sa vtedy zaviazala podporovať jej likviditu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS