ČLÁNOK
Österreichische Volksbanken-AG verejne vyhlásil ponuku na odkúpenie všetkých verejne obchodovateľných akcií
8. novembra 1997

V ponuke pre právnické a fyzické osoby sa zaväzuje, že zaplatí záujemcom, ktorí splnia podmienky určené vo verejnom prísľube, odmenu podľa podmienok uvedených vo VP. „Úspešnosť verejnej ponuky (VP) bude závisieť od ochoty akcionárov predať svoje podiely,“ povedal pre SITA díler Istrobanky Mojmír Hojer. Podľa jeho slov môžu získať jednotliví vlastníci atraktívne ážio vyplývajúce z vysoko stanovenej ceny. V stanovených podmienkach na kúpu akcií sa uvádza minimálny počet akcií pri prvej emisii (600 kusov),čo predstavuje 0,50 % podiel na základnom imaní. Tieto podiely chce spoločnosť nadobudnúť pri cene 5 720 Sk za akciu. Pri cene 7 286 Sk chcú Österreichische Volksbanken-AG získať minimálne 2 400 akcií, čím budú vlastniť 1,79 % základného imania. Doterajší podiel majoritného akcionára pri prvej emisii predstavuje 39,81 % na základnom imaní, teda 47 627 akcií. Pri druhej emisii sa podieľa 36,07 % na základnom imaní, čo predstavuje 48 343 akcií. Verejný prísľub má dátum splatnosti 3. decembra 1997. V prípade úspešnosti verejnej ponuky bude spoločnosť Österreichische Volksbanken-AG presadzovať, aby stratégia emitenta aj naďalej smerovala k udržaniu významnej pozície v kvalite a efektívnosti poskytovaných služieb spomedzi slovenských bánk a aby dosiahol poprednú pozíciu v oblasti aktív medzi stredne veľkými bankami. Ľudová banka dosiahla k 30. júnu 1997 bilančnú sumu vo výške 12,7 mld. Sk pri základnom imaní 670 mil. Sk. V tomto období dosiahla zisk vo výške 69,9 mil. Sk, čo oproti júnu 1996 predstavuje medziročný rast o vyše 34 %. Výška poskytnutých úverov je v porovnaní s koncom roku 1996 o 28 % vyššia a vklady klientov vzrástli o 13 % oproti minulému roku. Ratingová agentúra Thomson Bank Watch ocenila nedávno Ľudovú banku udelením stupňa BB+, čím ju opäť zaradila medzi najúspešnejšie na slovenskom bankovom trhu. Predchádzajúcim ocenením – udelením stupňa IC-B/C, resp. LC-2 v máji 1996 získala Ľudová banka najvyšší Intra-Country-Rating v SR. Úspešnosť Ľudovej banky potvrdil aj mesačník Business Central Europe, keď ju v decembri 1996 vyhodnotil ako najlepšiu zahraničnú banku na Slovensku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 1. 2021

USD 1,210 0,003
CZK 26,125 0,036
GBP 0,886 0,005
HUF 357,380 1,140
CAD 1,538 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS