ČLÁNOK
OSN čaká zrýchlenie rastu tranzitívnych ekonomík na 4 %
15. novembra 2002

Slovenská ekonomika by mala podľa odhadov Organizácie spojených národov (OSN) vzrásť v tomto roku o 3,6 – 3,8 % a v roku 2003 o 4,1 %. Ekonomický rast v regióne strednej a východnej Európy, bývalého Sovietskeho zväzu a Pobaltia, by mal podľa odhadov dosiahnuť v tomto roku mieru 3,74 %. V nasledujúcom roku by mal rast zrýchliť na 4,0 %, a to aj napriek spomaľovaniu rastu svetovej ekonomiky. Vo svojej správe Economic Survey of Europe o tom informoval Ekonomický výbor OSN pre Európu (U.N. Economic Commission for Europe – ECE). ECE uviedol, že ekonomický rast v sledovanom regióne sa v prvom polroku 2002 spomalil na priemerných 3,6 % z úrovne 5 %, zaznamenanej v prvom polroku 2001. Za celý rok 2001 sa zaznamenal rast o 5 %. Príčinou spomalenia je podľa ECE nepriaznivý ekonomický vývoj v iných regiónoch sveta, predovšetkým v západnej Európe.

Sledovaný región, ktorý pozostáva z 27 krajín, by mal v roku 2002 ostať medzi najrýchlejšie rastúcimi regiónmi sveta. ECE však upozornil na presun z exportom ťahaného ekonomického rastu na rast, ťahaný domácim dopytom, čo dostalo región do zraniteľnej situácie, zvlášť keď nezamestnanosť je stále vysoká. „Je nepravdepodobné, že ekonomiky regiónu, predovšetkým krajiny východnej Európy a Pobaltia, budú schopné dlho odolávať negatívnym vplyvom pretrvávajúcej slabosti svetovej ekonomiky a ekonomík západnej Európy,“ povedala šéfka ECE Brigita Schmögnerová, ktorá je bývalou ministerkou financií SR. Priemerný ekonomický rast v regióne východnej Európy, ktorý nezahŕňa Pobaltie ani bývalý Sovietsky zväz, by mal byť v tomto roku podľa ECE 2,5 % a v nasledujúcom roku 3,75 %. Česká republika by mala v tomto roku zaznamenať ekonomický rast o 1,5 – 2,5 % a v roku 2003 o 2,1 – 3,8 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS