ČLÁNOK
Oslabenie koruny blízko 45 SKK/EUR opäť aktivizovalo centrálnu banku
18. júna 2002

Včera, krátko pred trinástou hodinou do diania na slovenskom devízovom trhu opäť aktívne zasiahla NBS, keď intervenovala v prospech koruny blízko minulotýždňovej intervenčnej úrovne 44,850/900 EUR/SKK. Napriek minulotýždňovým vyhláseniam guvernéra Juska, že NBS nebráni konkrétnu úroveň koruny, ale len jej prílišné výkyvy sa zdá, že kurz približujúci sa 45 Sk /1 EUR nie je NBS ľahostajný. Pritom pondelkový pohyb koruny rozhodne nepatril k takým prudkým a volatilným (otváracia úroveň bola 44,70 EUR/SKK) , ako mal trh možnosť zažiť pri prelomení hranice 44 Sk/ 1 EUR, ako aj skôr, keď napriek 1%-nému dennému pohybu, NBS na trhu absentovala. Nepotvrdili sa tak očakávania časti trhu, ktoré z vyhlásení guvernéra, že NBS nemá stanovenú konkrétnu intervenčnú úroveň implikovali, že pokiaľ bude ďalšie predvolebné oslabovanie koruny postupné, NBS proti nemu nezasiahne. Dočasne oslabená koruna pri kurze nad 44,70 EUR/SKK sa tak zdá byť momentálne zrejme najvýhodnejšou príležitosťou na konverzie eúr do korún. Na základe analýzy detrendovaného reálneho efektívneho výmenného kurzu je koruna v súčasnosti asi o 3,5% podhodnotená, korekciu k fundamentálne rovnovážnej hodnote 43 SKK/1 EUR možno očakávať v horizonte po voľbách. Pondelkový zásah NBS taktiež potvrdil atraktivitu 6-mesačných forwardov na predaje eúr do korún, ktoré v súčasnosti ponúkajú kurz nad 45,5 EUR/SKK.

Po intervencii kurz koruny korigoval na úroveň 44, 550/600 EUR/SKK. V predvolebnom období však naďalej možno očakávať krátkodobé volatilé výkyvy

oboma smermi

(Autor je bankovým analytikom)


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS