ČLÁNOK
Osem ponúk na privatizačného poradcu nových elektrární
20. novembra 2001

Ponuky do tendra na výber privatizačného poradcu tzv. nových elektrární odovzdalo Fondu národného majetku SR (FNM) osem spoločností. Sú medzi nimi domáce aj zahraničné spoločnosti. Formálnu stránku ponúk a splnenie všetkých stanovených kritérií posúdi výberová komisia na budúci týždeň. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa FNM Tatjana Lesajová.

Informačné memorandum k súťaži, ktorú fond vypísal 26. októbra, si prevzalo 19 spoločností. Záujemcovia mohli ponuky odovzdať do pondelka 19. novembra do 11:00 hod. FNM vyberie víťaznú ponuku do 7. decembra tohto roka a oznámi prijatie víťaznej ponuky najneskôr do 14 dní. Predložené ponuky účastníkov sú podľa inzerátu záväzné do 28. februára 2002.

Účastník tendra musí preukázať, že objem jeho tržieb alebo tržieb skupiny, ktorej je členom, dosiahol v posledných piatich rokoch viac ako 250 mil. USD. Zároveň záujemca musí čestne prehlásiť, že sa proti nemu nevedie žiadne konkurzné alebo vyrovnávacie konanie a predložiť vyhlásenie, že nejde o konflikt záujmov. Záujemca by mal tiež predložiť minimálne päť medzinárodných referencií vzťahujúcich sa na oblasť fúzií a akvizícií v energetickom sektore, kde pôsobil ako samostatný manažér transakcie alebo ako člen skupiny. Skupina je v prípade tohto tendra definovaná ako subjekty vzájomne prepojené investíciou do majetku, ktorá presahuje 50 % registrovaného imania. Účastník tendra musí mať tiež povolenie obchodovať na trhu cenných papierov na Slovensku a na jednom z trhov v nasledovných krajinách – Británia, Nemecko alebo USA.

Medzi kritéria hodnotenia ponúk FNM zaradil okrem schopnosti úspešne uzavrieť špecifický typ transakcie, referencií a lokálnych skúseností aj cenu služieb, celkové projektové náklady transakcie, štruktúru ceny a časový harmonogram platieb. Cena za služby, ktoré sú predmetom tendra, bude stanovená ako percento z výnosov z predaja akcií spoločnosti transformovanej z a.s. Slovenské elektrárne.

Takzvané nové elektrárne by mali vzniknúť zo súčasných Slovenských elektrární (SE). Úlohou poradcu bude koordinovať privatizáciu maximálne 44,79 % nových elektrární. Mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ) SE, ktoré malo rozhodnúť o ich rozdelení, sa nekonalo v stanovenom termíne 31. októbra vzhľadom na nedostatočný počet zúčastnených akcionárov. Akcionári sa nedostavili, pretože manažment podniku nedostal do termínu konania MVZ stanoviská štyroch zahraničných veriteľských bánk, ktoré mali vyjadriť súhlas s rozdelením SE. Výška cudzích zdrojov súčasných elektrární by mala v tomto roku dosiahnuť 91,3 mld. Sk, z čoho zhruba 63 mld. Sk tvoria bankové úvery.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS