ČLÁNOK
Orgány ÚFT ešte nie sú kompletné
4. apríla 2002

Vláda nesúhlasila s návrhom Ministerstva financií SR (MF) aby sa generálnym riaditeľom Úradu pre finančný trh stal František Palko, ktorý pôsobí ako generálny riaditeľ sekcie finančného trhu MF. Podľa ministra financií Františka Hajnoviča hodnotili jeho situáciu ako konflikt záujmov, nakoľko jeho manželka pôsobí ako riaditeľka Strediska cenných papierov SR. „Pri rozhodovaní o členoch orgánov ÚFT nebola medzi členmi vlády zhoda, práve preto som musel stiahnuť nomináciu dvoch kandidátov,“ uviedol po rokovaní vlády Hajnovič.

Okrem nominácie F. Palka ministri nesúhlasili ani s návrhom, aby sa podpredsedom Rady ÚFT pre dohľad nad poisťovníctvom stal prezident Slovenskej poisťovne Rudolf Janáč. Minister financií tak musí do budúcotýždňového rokovania vlády predložiť nové nominácie na tieto dva posty. Menovanie schválených členov orgánov ÚFT bude podľa Hajnoviča záležať od predsedu vlády.

Predsedom Rady ÚFT bude aj naďalej Jozef Makúch. Za jedného podpredsedu rady pre dohľad nad kapitálovým trhom vymenoval kabinet bývalého člena rady Slavomíra Šťastného. Členmi Rady sa stali riaditeľ odboru bankovníctva a devízových vzťahov MF Viliam Harvan a vrchný riaditeľ Úseku bankového dohľadu NBS Milan Horváth. Predsedom Dozorného výboru ÚFT sa stal viceprezident Slovenskej komory audítorov Jozef Škultéty a za podpredsedu orgánu vymenoval kabinet vrchného riaditeľa Prezidiálneho úseku NBS Štefana Králika. Členmi sa stali generálny tajomník Slovenskej asociácie poisťovní Vladimír Rančík, vrchný riaditeľ Všeobecnej úverovej banky Mario Drosca a podpredseda predstavenstva Asociácie správcovských spoločností Stanislav Žofčák.

Na minulotýždňové rokovanie vlády rezort financií nepredložil materiál o menovaní členov orgánov ÚFT, čo však podľa predstaviteľov MF nemôže mať žiadny dopad na riadne fungovanie úradu. Všetky pracovnoprávne vzťahy totiž prechádzajú podľa nového zákona o dohľade nad finančným trhom na úrad fungujúci podľa nového zákona. Podľa zástupcov kapitálového trhu však oneskorené konanie rezortu financií mohlo spôsobiť aj problémy v štátnom dozore nad kapitálovým trhom a komerčným poisťovníctvom.

Orgány ÚFT vymenovala vláda podľa zákona o dohľade nad finančným trhom, ktorý nadobudol účinnosť 1. apríla tohto roku. Ku koncu marca totiž doterajšie orgány ÚFT, predseda úradu a členovia Rady ÚFT, ukončili svoju činnosť po tom, ako nadobudol účinnosť nový zákon.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS