ČLÁNOK
Organizátori trhu sa chystajú na horšie časy
1. októbra 2001

Newyorská burza cenných papierov (NYSE) a NASDAQ Stock Market rokujú o tom, že vypracujú spoločný postup v prípade extrémnych situácií, ktorá môže prekaziť operácie na jednej z týchto búrz. Kvôli teroristickým útokom 11. septembra tohto roku bola štyri dni paralyzované fungovanie kapitálových trhov na najdlhšie obdobie od čias Veľkej depresie.

Vedenie oboch búrz začalo diskutovať o tom ako v extrémnych prípadoch jedna z nich zabezpečí obchodovanie s akciami, s ktorými sa obchoduje na druhej. Cieľom rokovania je podpis memoranda o vzájomnom porozumení, ktoré by presne popísalo možnosti tejto spolupráce. Zatiaľ však neexistujú žiadne konkrétne riešenie, pretože problém sa nedá vyriešiť za niekoľko dní.

V prvé dni po teroristických útokov bolo obnovenie fungovania kapitálových trhov symbolom toho, že život v USA normálne pokračuje. Neprerušené fungovanie NYSE a NASDAQ sa stalo úlohou, ktorou sa momentálne zaoberajú viaceré inštitúcie. Štvordňová prestávka vyvolala diskusie vo vyšších kruhoch politickej moci v USSA. Niektorí politici trvali na tom, aby sa okamžite obnovilo obchodovanie s cennými papiermi. Vedenie mesta New York však varovalo pred prípadným preťažením telekomunikačného spojenia a dopravy.

Plány spolupráce búrz sú v úplnom začiatku. Uskutočnenie úvah predpokladá prekonanie množstva prekážok. Prvou je napríklad to, aby jeden systém vydržal súčasnú záťaž množstva operácií dvoch najväčších obchodných systémov s cennými papiermi na svete. Ďalším je to, že NYSE používa trojpísmenové skratky spoločností a NASDAQ skratky zo štyroch písmen.

Posledným problémom je to, že operácie na NYSE sa uskutočňujú na burzovom parkete a NASADQ je elektronickým systémom. NASDAQ je menej zraniteĺný pretože servery nemá v New Yorku. Na burzový parket NYSE na Wall Street číslo 11 denne prichádza 3000 ľudí. Obchodovanie na NASDAQ bolo prerušené po niekoľkých hodinách od tragédie kvôli telefonickému spojeniu. Makléri sa nemohli spojiť s firmami, ktoré obchodujú na NASDAQ.

O rokovaní o spolupráci medzi najväčšími konkurentmi na svete sa pred niekoľkými týždňami nedalo ani len hovoriť. V súčasnosti sa stali realitou. Katastrofálne udalosti inšpirovali mnohých nájomníkov na Wall Street, aby úplne zmenili pohľad na podnikanie. Precedensy vzájomnej spolupráce v tejto oblasti už existujú. NYSE poskytla časť svojich priestorov American Stock Exchange, ktorá mala sídlo vo WTC. Amex obchoduje s akciami v miestnostiach NYSE a s derivátmi na Philadelphia Stock Exchange.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 7. 2024

USD 1,091 0,002
CZK 25,422 0,081
GBP 0,840 0,000
HUF 391,480 0,420
CAD 1,488 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS