ČLÁNOK
Orange Slovensko za tri štvrťroky so ziskom EBITDA 4,2 mld. Sk
31. októbra 2002

Spoločnosť Orange Slovensko, a. s., ukončila svoje hospodárenie za tri štvrťroky 2002 so ziskom pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou (EBITDA) vo výške 4,232 mld. Sk. Celkový obrat firmy v tomto období dosiahol 9,771 mld. Sk a čistý zisk predstavuje 1,8 mld. Sk. Údaje sú vypočítané podľa medzinárodných účtovných štandardov. Agentúru SITA o tom informoval hovorca spoločnosti Peter Tóth.

V tomto roku firma podľa poskytnutej správy dosiahne prvýkrát výrazne pozitívny čistý hospodársky výsledok a v nasledujúcich rokoch očakáva jeho ďalšie zvyšovanie. Vďaka pozitívnym hospodárskym výsledkom preto uvažuje prvýkrát od svojho vzniku o výplate dividend svojim akcionárom. „Už v tomto roku máme vďaka pozitívnym finančným ukazovateľom možnosť umoriť aspoň časť akumulovaných strát z predchádzajúcich rokov, aby sme mohli akcionárom vyplatiť dividendy za rok 2002,“ povedal generálny riaditeľ firmy Pavol Lančarič. Ako sa ďalej uvádza v tlačovej správe firmy, Orange Slovensko uvažuje, že už v roku 2002 umorí v zmysle Obchodného zákonníka časť akumulovaných strát predchádzajúcich rokov na úkor kapitálových fondov a časť akumulovaných strát oproti základnému imaniu spoločnosti. „Chcel by som zdôrazniť, že ide o čisto účtovnú operáciu, ktorá sa prejaví znížením základného imania firmy a tým aj nominálnej hodnoty akcie. Nezmení sa však trhová hodnota a vlastné imanie firmy,“ dodal P. Lančarič.

Umorenie strát predchádzajúcich rokov znížením základného imania firmy ako podmienka na výplatu dividend je podmienené aj čiastočným vzdaním sa práv financujúcich bánk, ktoré vyplývajú z úverových zmlúv.

„Ak súhlas bánk získame, dividendy vyplatíme. Samozrejme, nepovažujeme to za bernú mincu. V prípade, že nám naše banky takýto súhlas neudelia, budeme pokračovať s umorovaním akumulovaných strát v nasledujúcich rokoch v súlade s dlhodobým finančným plánom a dividendy za tento rok ešte nevyplatíme,“ dodal Lančarič.

Navrhovaným postupom sa budú zaoberať akcionári firmy na mimoriadnom valnom zhromaždení (MVZ) 6. decembra tohto roku. MVZ bude predchádzať konečnému rozhodnutiu o výške vyplatených dividend po zhodnotení a schválení hospodárskych výsledkov za rok 2002 na riadnom valnom zhromaždení plánovanom spravidla na máj 2003.

K 30. septembru 2002 mal Orange Slovensko 1 614 573 aktívnych zákazníkov, čo je oproti rovnakému obdobiu minulého roka nárast o takmer 65 %. V roku 2002 jej pribudlo viac ako 409 tis. nových zákazníkov. Orange od roku 1996 preinvestoval na Slovensku takmer 20 mld. Sk a spoločnosť vytvorila viac než 1 200 priamych pracovných miest. V spoločnosti Orange Slovensko vlastní 64-percentný podiel France Telecom. Ostatné podiely držia súkromní vlastníci a Európska banka pre obnovu a rozvoj.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS