ČLÁNOK
Optimizmus vydržal dva týždne
15. februára 2003

Začiatok roka povzbudil zahraničných investorov k nákupu lacných európskych a amerických akcií, burzy dva týždne stúpali, eufória sa však čoskoro vytratila a burzové indexy nasledujúce tri týždne stále klesali, pričom niektoré sa prepadli na niekoľkomesačné minimá. Spôsobili to nové správy z Iraku a negatívne štvrťročné výsledky viacerých významných spoločností. Pokles sa významne dotkol akciových fondov. Ich znehodnoteniu okrem iného napomohlo aj oslabovanie dolára a silná koruna. Zahraničné dlhopisové fondy profitovali z poklesu akcií a pripísali si pekné zisky.

Na slovenskom trhu bola dominantnou udalosťou správa o rozhodnutí PSA postaviť závod na výrobu automobilov v Trnave. Koruna okamžite posilnila, neskôr opäť oslabila pod vplyvom vyberania ziskov zahraničnými investormi a pre štrajk železničiarov. Celkovo voči euru oslabila za mesiac o 20 halierov, voči doláru posilnila približne o 80 halierov. Peňažné a dlhopisové fondy rástli, zo zmiešaných sa darilo fondom zameraným na domáce aktíva.

Korunové peňažné fondy dosiahli priemerné mesačné zhodnotenie o 0,33%, pričom viac rástli v druhej polovici januára. Najúspešnejším fondom z tejto skupiny sa stal Konto-peňažný fond od Istro Asset Managementu so ziskom 0,48%. Aj zahraničným peňažným fondom sa darilo dobre zásluhou mierneho oslabenia koruny v druhej časti mesiaca. Korunové dlhopisové fondy tiež uspeli. Rovnako ako peňažné síce v prvej polovici januára dosahovali slabšie výsledky, neskôr rástli rýchlejšie pod vplyvom vyššieho záujmu o štátne dlhopisy a poklesu výnosovej krivky. Celkovo dosiahli priemerné zhodnotenie o 0,79%. Najvýkonnejším fondom skupiny bol Dlhopisový korunový fond od VÚB Asset Managementu s výkonnosťou 1,03%. Na ročnej báze má najvyššiu výkonnosť fond 1.PF Slnko od Investičnej a Dôchodkovej správcovskej spoločnosti (13,81%), ktorý je zároveň druhým najvýkonnejším fondom vôbec.

Akcie stále stratové

Dolárovým dlhopisovým fondom sa darilo menej, ich zmiešané výsledky negatívne poznačilo aj oslabovanie dolára voči korune, celkovo po prepočte na koruny dosiahli tieto fondy zápornú priemernú výkonnosť

– 1,57 %. Euro dlhopisové fondy naopak výrazne rástli. Priemerne dosiahli po prepočte na koruny výkonnosť až 1,74%. Investori sa kvôli poklesu cien akcií zaujímali o bezpečnejšie investície, čo podporilo rast cien zlata, ropy a dlhopisov. Najväčší nárast o 2,31% zaznamenal Euro dlhopisový fond od Tatra Asset Management.

Akciové fondy sa po počiatočných dobrých výsledkoch dostali opäť do straty. Najviac oslabili americké akciové fondy, ktoré po prepočte na koruny zaznamenali priemerný mesačný pokles o 7,38%. Na porovnanie, americký index Dow Jones klesol za mesiac o 6,4%, Strandard&Poor’s 500 o 5,8%, čo je na január neobvyklý jav a môže to predpovedať ďalší stratový rok. Európskym a globálnym fondom sa nedarilo o nič viac, v priemere dosahovali 5-6%-né straty, KBC-Equity Fund Europe vykázal dokonca stratu 10,55%. Hlavnými faktormi ovplyvňujúcimi náladu na akciových trhoch boli hrozby konfliktov v Iraku a Kórei a nepresvedčivé ekonomické ukazovatele.

Zmiešané fondy sa správali podľa svojho názvu, zatiaľ čo fondy zamerané na domáce investície rástli, fondy zamerané na zahraničie utrpeli straty v dôsledku poklesu hodnôt akcií vo svojich portfóliách. Zmiešaný fond Bonus od Prvej penzijnej si pripísal 2,07%, zatiaľ čo Zahraničný rastový fond od Amslico AIG stratil 5,7%. Najvýkonnejším fondom roka sa stal práve zmiešaný Korunový akciovo-dlhopisový fond od Tatra Asset Management s výkonnosťou 15,07%. Domáce zmiešané fondy celkovo skončili v strate – 1,13%, pri zahraničných to bolo po prepočte na slovenské koruny – 2,23%. Fondy fondov dlhodobo kopírujú trend vývoja akciových fondov, za posledný mesiac stratili priemerne 3,37%. Celkové čisté predaje podielových fondov za január dosiahli 1,44 mld. Sk. Investori najviac dôverovali dlhopisovým fondom, za nimi nasledovali peňažné fondy. Pri zmiešaných fondoch prevažovalo vyplácanie podielov nad nákupom, celkovo zaznamenali záporné čisté predaje v hodnote -287 mil. Sk. Najväčší objem čistých predajov zaznamenal Korunový dlhopisový fond od Tatra Asset Management (takmer 300 mil. Sk).

Autor je analytikom v Investičnej a Dôchodkovej, správ. spol.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 5. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 25,847 0,022
GBP 0,867 0,004
HUF 358,180 1,470
CAD 1,476 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS