ČLÁNOK
Optimizmus v priemysle pretrváva aj v októbri
27. októbra 2000

Priemyselné podniky naďalej optimisticky hodnotia svoju ekonomickú situáciu. Hodnoty indikátora dôvery v priemysle vykazujú stále nové rekordné hodnoty. Priaznivé údaje sú výsledkom pozitívnych hodnotení všetkých troch zložiek indikátora dôvery, ktorý zahŕňa úroveň celkového dopytu, stav zásob hotových výrobkov a očakávaný objem produkcie. Vyplýva to z výsledkov aktuálneho konjunkturálneho prieskumu v priemysle, ktorý v októbri uskutočnil Štatistický úrad SR.

Priemyselné podniky podľa prieskumu i naďalej očakávajú priaznivý vývoj produkcie. Až 42 % respondentov očakáva rast a len 10 % jej pokles. Najvyšší rast priemyselnej produkcie očakávajú podniky s výrobou dopravných prostriedkov, nábytku, celulózy, papiera a výrobkov z papiera.

Stav zásob hotových výrobkov dosahuje v októbri naďalej priaznivé hodnoty. Konjunkturálne saldo, ktoré predstavuje rozdiel podielu priaznivých a nepriaznivých hodnotení vývoja zásob, zaznamenalo v októbri saldo mínus 10, kým v septembri bolo ešte o 6 bodov horšie. Najvyššiu úroveň zásob majú podniky výroby kovov a vydavateľstvá a tlačiarne, kým v septembri nimi disponovali podniky odevnej výroby a výroby chemických výrobkov.

Podľa októbrového konjunkturálneho prieskumu vykazuje dopyt po priemyselných výrobkoch v roku 2000 len veľmi malé výchylky od stúpajúceho trendu. Pod tento priaznivý stav sa podľa prieskumu úradu podpísal zahraničný dopyt, ktorý až 81 % respondentov považuje aj v októbri za stabilizovaný.

Stabilnú vzorku pravidelného mesačného konjunkturálneho prieskumu Štatistického úradu SR tvorí 350 podnikov s počtom 20 a viac zamestnancov, ktorých objem priemyselnej produkcie v uplynulom roku predstavoval 77 % z celkového objemu priemyselnej produkcie a zamestnávali 64 % z celkového počtu pracovníkov v priemysle.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS