ČLÁNOK
Optimizmus priemyselných podnikov pretrváva
27. septembra 2000

Hodnoty indikátora dôvery v priemysle dosahujú naďalej najvyššiu úroveň od vzniku SR. Priaznivé údaje sú výsledkom pozitívnych hodnotení všetkých troch zložiek indikátora dôvery. Indikátory sledujú očakávania úrovne celkového dopytu, stavu zásob hotových výrobkov a očakávaného objemu produkcie priemyselných podnikov. Vyplýva to z výsledkov aktuálneho konjunkturálneho prieskumu Štatistického úradu SR.

Podniky i naďalej očakávajú priaznivý vývoj objemu priemyselnej produkcie. Až 47 % respondentov očakáva rast produkcie a len 7 % jej pokles. Najvyšší rast priemyselnej produkcie očakávajú podniky s výrobou dopravných prostriedkov a výrobou chemikálií.

Stav zásob hotových výrobkov v septembri dosiahol najnižšiu hodnotu za sledované obdobie. Konjunkturálne saldo, ktoré predstavuje rozdiel podielu priaznivých a nepriaznivých hodnotení vývoja zásob, zaznamenalo v septembri hodnotu mínus 16, kým v auguste boli očakávania týkajúce sa poklesu stavu zásob podnikov miernejšie a konjunkturálne saldo predstavovalo hodnotu mínus 7. Najvyššiu úroveň zásob majú podniky odevnej výroby a výroby chemických výrobkov.

Podľa konjunkturálneho prieskumu Štatistického úradu SR dopyt po priemyselných výrobkoch sa v poslednom období udržuje približne na rovnakej úrovni, ktorá je vyššia ako dlhodobý trend. Na priaznivejšom hodnotení sa v prevažnej miere podieľa zahraničný dopyt. Konjunkturálne saldo, ktoré predstavuje rozdiel podielu priaznivých a nepriaznivých hodnotení vývoja tu predstavuje hodnotu mínus 4 oproti dopytu v tuzemsku, kde konjunkturálne saldo je mínus 28.

Štatistický úrad SR vykonáva konjunkturálny prieskum na stabilnej vzorke, pre rok 2000 je to 350 podnikov s počtom 20 a viac zamestnancov. Podniky zahrnuté do prieskumu sa vlani podieľali 77 percentami na celkovej priemyselnej produkcii SR a 64 percentami na celkovej zamestnanosti v priemysle.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS