ČLÁNOK
Opatrenie NBS má zaručiť lepší prístup k údajom o bankách
23. decembra 2000

Banková rada Národnej banky Slovenska (NBS) schválila Opatrenie NBS o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk. Klientom sa zabezpečí lepší prístup k informáciám o činnosti a finančných ukazovateľoch jednotlivých bánk a pobočiek zahraničných bánk, ako aj o zložení akcionárov bánk, ktorí rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú a ovládajú činnosť jednotlivých bánk. Prijaté opatrenie klientom uľahčí rozhodovanie, ktorému bankovému subjektu dajú prednosť pri vykonávaní bankových obchodov. Toto opatrenie nadobudne účinnosť 31. marca 2001. Agentúru SITA o tom informoval hovorca NBS Ján Onda.

Banková rada tiež prerokovala a schválila návrh vyhlášky Ministerstva financií SR a Národnej banky Slovenska, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia devízového zákona. Vyhláška prehlbuje liberalizáciu pohybu kapitálu uvoľnením finančných transakcií v oblasti prijímania úverov od cudzozemcov, poskytovanie úverov cudzozemcom, poskytovanie záruk za záväzky cudzozemcov a emitovanie tuzemských dlhopisov v zahraničí, ruší príslušné regulačné ustanovenia týkajúce sa spomenutých operácií, upresňuje ustanovenie týkajúce sa ohlasovacej povinnosti resp. zužuje rozsah plnenia tejto povinnosti.

Členovia rady schválili aj novelu Opatrenia NBS o obmedzeniach pre nezabezpečené devízové pozície bánk. Účelom zmien je ustanoviť obmedzenia pre nezabezpečené devízové pozície v euro a v ostatných cudzích menách.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS