ČLÁNOK
Opatrenia smerujúce k prehĺbeniu finančnej disciplíny
24. apríla 1998

Zdôraznil, že na základe súčasného vývoja nie sú podľa neho dôvody na prijímanie mimoriadnych opatrení. Podľa neho pôjde o materiál s opatreniami smerujúcimi k prehĺbeniu finančnej disciplíny. Na otázku agentúry SITA, prečo je v prípade priaznivého vývoja rozpočtového hospodárenia potrebné viazať výdavky štátneho rozpočtu (ŠR) v prvom polroku vo výške 55 % Kozík uviedol, že ide o bežnú reguláciu, ktorú aj on vo funkcii ministra financií zavádzal každoročne od roku 1995. „Ekonomika je živý mechanizmus, ktorý sa neustále vyvíja. Viazanie výdavkov ŠR je podporným opatrením pre prípadné výkyvy v priebehu roka. V závislosti od ďalšieho vývoja môže toto viazanie povoliť,“ dodal. V súvislosti s vládou deklarovaným znížením úrokových sadzieb Kozlík poznamenal, že je to otázka vývoja na peňažnom trhu. Zdôraznil, že štátny rozpočet netlačí v súčasnosti na peňažný trh, teda je to len vecou nástrojov centrálnej banky ako bude ovplyvňovať vývoj úrokových sadzieb.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2022

USD 0,975 0,004
CZK 24,549 0,138
GBP 0,883 0,012
HUF 422,180 0,250
CAD 1,340 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS