ČLÁNOK
Opatrenia piatich odpočtových revízií priniesli v prvom polroku úsporu len 9,5 mil. eur
14. októbra 2020

Opatrenia piatich odpočtových revízií priniesli v prvom polroku úsporu len 9,5 mil. eur, čo je 2,7 % plánovanej ročnej úspory. Ide o zdravotníctvo, životné prostredie, vzdelávanie, sociálne veci a pôdohospodárstvo. Plánovaná úspora na celý tento rok je pritom 346,3 mil. eur. Potenciál úspor hovorí dokonca ešte o vyššej sume, a to 825,5 mil. eur. Vyplýva to z priebežnej implementačnej správy za rok 2020, ktorú v stredu schválila vláda.

Nástup novej vlády a pandémia COVID-19 výrazne ovplyvnili plnenie opatrení revízií v prvom polroku. Nové politické vedenia podľa materiálu prehodnocovali priority a sústredili sa na protiepidemické opatrenia. Aj z týchto dôvodov bol len minimálny pokrok pri plnení opatrení. K viacerým opatreniam revízií výdavkov sa explicitne prihlásilo aj Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie 2020 až 2024. Ide najmä o opatrenia v životnom prostredí, pôdohospodárstve a školstve. Predpokladá sa, že po stabilizovaní situácie s pandémiou bude napĺňanie opatrení v týchto sektoroch napredovať rýchlejšie ako v prvom polroku.

V životnom prostredí priniesli zvýšené poplatky za skládkovanie Environmentálnemu fondu dodatočný výnos zhruba 4,5 mil. eur. Úspora v zdravotníctve bola 4,9 mil. eur a vyplýva primárne z využitia elektronických receptov. Ostatné opatrenia pre zníženie výdavkov na lieky, laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia ani zdravotnícke pomôcky neboli splnené. V opatreniach týkajúcich sa nemocníc – optimalizácia prevádzkových nemedicínskych nákladov a nákladov na špeciálny zdravotnícky materiál – neboli žiadne úspory. Hospodárenie 13 štátnych univerzitných a fakultných nemocníc sa zlepšilo výhradne v dôsledku oddlženia záväzkov voči Sociálnej poisťovni, bez ktorého by v prvom polroku všetky sledované nemocnice vykázali stratu. V oblasti vzdelávania, sociálnych vecí a pôdohospodárstva neboli žiadne úspory v prvom polroku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 10. 2020

USD 1,185 0,004
CZK 27,185 0,048
GBP 0,908 0,006
HUF 364,010 1,670
CAD 1,556 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS