ČLÁNOK
Opätovný nesúhlas s predajom akcií Lodeníc
4. júna 1999

Akcionári podobne ako na mimoriadnom valnom zhromaždení koncom mája predaj podielu neschválili. Pre agentúru SITA to povedal poradca generálneho riaditeľa podniku Dušan Hrnčiřík. So 123 028 akciami SLK, ktoré vlastnila Chirana-Prema, sa uskutočnil repoobchod a akcie koncom mája kúpila 100-percentná dcérska spoločnosť Chirana-Prema Export Import, a.s., Piešťany. Uvedený objem predstavuje 19,64-percentný podiel na základnom imaní SLK. Valné zhromaždenie, na ktorom sa zúčastnili akcionári vlastniaci 66,1% základného imania spoločnosti, schválilo účtovnú závierku za minulý rok. Akcionári neodsúhlasili návrh predstavenstva na zmenu stanov spoločnosti súvisiacu so zmenami v štruktúre podniku, ktoré sa uskutočnili ku koncu minulého roka. Ku koncu apríla tohto roka bol 14-percentným akcionárom spoločnosti Stredoeurópsky rastový fond (Central European Growth Fund), Prema, s.r.o., Bratislava vlastnila 11,6%, MKAZ, a.s. 9,81%, Prvá komunálna banka 9,96% a Všeobecná úverová banka bola 5,58-percentným podielnikom. Chirana-Prema, a.s., Stará Turá vykázala za minulý rok stratu 176,8 mil. Sk, pričom v roku 1996 dosiahla zisk 8,1 mil. Sk. V minulom roku predstavovali tržby spoločnosti 1,532 mld. Sk, pričom oproti roku 1996 poklesli o 0,66 %. Na domáci trh smeroval tovar za 681 mil. Sk a na export za 851 mil. Sk. Vo výrobkovom sortimente zaznamenala Chirana-Prema najvyšší rast predaja u lekárskych prístrojov a najväčší pokles u stomatologickej techniky. Základné imanie ku koncu minulého roka predstavovalo 1,034 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS