ČLÁNOK
Opäť schôdza veriteľov Dopravnej banky
7. decembra 2000

Druhý pokus o prieskumné konanie a schôdzu konkurzných veriteľov Dopravnej banky (DB) sa uskutoční na Krajskom súde v Banskej Bystrici. Konanie sa malo uskutočniť už 7. novembra, súd ho ale musel odročiť pre neúčasť štatutárneho zástupcu úpadcu, opatrovníka banky, ktorého menovala centrálne banka príliš neskoro, takže si údajne nemohol zmeniť svoj pracovný program.

Veritelia tak majú dopoludnia poslednú šancu podať kvalifikované prihlásenie pohľadávok, aj keď podľa odhadu správcu konkurznej podstaty Milana Chovanca výnos z predaja konkurznej podstaty asi uspokojí len Fond ochrany vkladov. Ako povedal správca pre agentúru SITA, konkurzné konanie v DB by nemalo trvať niekoľko rokov ako u niektorých veľkých podnikov. Z troch slovenských bánk, ktoré sú v konkurze, je vraj konkurz v Dopravnej banke asi najďalej. Časť dokumentov sa už archivuje.

DB eviduje aktíva v zostatkovej hodnote 2,689 mld. Sk. Úvery tvoria 1,37 mld. Sk, je z nich však až 1,02 mld. Sk klasifikovaných a len 316 mil. Sk štandardných. Banka má ďalej cenné papiere v hodnote 666 mil. Sk a 219 mil. Sk v hmotnom investičnom majetku. Pred prvým termínom prihlásilo svoje pohľadávky 1018 veriteľov v celkovej výške 2,508 mld. Sk, z ktorých správca dovtedy uznal 2,488 mld. Sk,. Samotný Fond ochrany vkladov uplatňuje zhruba 2,2 mld. Sk. Spolu ale banka eviduje 7000 účtov.

Dôvodom vyhlásenia nútenej správy a neskôr konkurzu bola kumulovaná strata DB ku koncu minulého roka vo výške 546 mil. Sk, ktorá do konca mája narástla o ďalších 492 mil. Sk a o 238 mil. Sk tak prekročila výšku základného imania banky. Pritom sa majiteľom banky nepodarilo získať strategického investora, ktorý by prevzal jej záväzky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

5. 8. 2022

USD 1,023 0,005
CZK 24,581 0,078
GBP 0,843 0,000
HUF 393,780 2,200
CAD 1,319 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS