ČLÁNOK
Online nákupy cez Internet celosvetovo vzrástli o 50 %
18. júla 2001

Na Slovensku vzrástol počet užívateľov Internetu v rámci dospelej populácie na 17 %, čo je o 8 % viac ako v roku 2000. Uvádza sa to v správe spoločnosti Taylor Nelson Softres (TNS) o výsledkoch celosvetového prieskumu Global e-Commerce Report, ktorý prebiehal od marca do mája 2001 v 36 krajinách sveta. Ako ďalej z výsledkov vyplýva, možnosť kúpy, resp. objednania tovaru prostredníctvom Internetu využilo 7 % slovenských užívateľov, 22 % plánuje realizovať kúpu alebo objednávku cez Internet v priebehu nasledujúcich 6 mesiacov.

Podľa slov Márie Lazíkovej z TNS sa na Slovensku nachádza relatívne veľký potenciál pre rozvoj online obchodovania, v súvislosti s celkovým nárastom užívateľov Internetu. Celkovo však nízku mieru využívania nákupu prostredníctvom elektronických obchodov podmieňuje aj nedostatočná penetrácia Internetu, keďže iba necelá štvrtina dospelej populácie v našom regióne už niekedy s Internetom pracovala.

Celosvetovo sa za posledných 12 mesiacov zvýšil počet užívateľov, ktorí nakúpili online, o 50 %. Z výsledkov tiež vyplýva, že najväčší podiel užívateľov Internetu tvoria ľudia mladší ako 30 rokov, no možnosť nakupovania využívajú najmä užívatelia z vekovej skupiny od 30 do 40 rokov. Online nakupuje iba 7 % užívateľov mladších ako 20 rokov, čo sa dá zdôvodniť hlavne nižšou dostupnosťou financií tejto vekovej skupiny. Medzi najobľúbenejšie online nakupované tovary patria knihy a audio CD.

Vo všetkých krajinách, kde sa výskum realizoval, použilo Internet v posledných mesiacoch celkovo 31 % dospelej populácie. Najväčší nárast, z 28 na 36 %, zaznamenali v Nemecku a vo Veľkej Británii, kde počet užívateľov vzrástol z 27 na 34 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS