ČLÁNOK
OKS podá návrh zákona o dôchodkových fondoch
5. februára 2002

Dôchodkový systém na Slovensku sa dostáva do vážnej krízy, a preto je potrebné ho zmeniť. Súčasný systém vytvára tri zásadné problémy:

1) V dôsledku starnutia populácie a zvyšovania podielu dôchodcov mu hrozí kolaps.
2) Je nespravodlivý, pretože existuje len minimálna súvislosť medzi tým, koľko doňho občan formou poistných odvodov vloží a koľko z neho formou dôchodkov čerpá.
3) Súčasný systém vedie k nízkym dôchodkom a k zvyšovaniu rozdielu medzi dôchodkami a reálnymi mzdami.

Týmito argumentmi zdôvodňuje predseda Občianskej konzervatívnej strany Peter Tatár a podpredseda Peter Osuský potrebu reformy systému dôchodkového zabezpečenia.

O potrebe zmeny dôchodkového systému existuje všeobecná zhoda všetkých politických strán. Napriek tomu dodnes nikto neprišiel s návrhom konkrétnych legislatívnych krokov, ktoré by spustili dôchodkovú reformu. Vládny návrh len upravuje súčasný systém a nepredstavuje skutočnú reformu, ktorá nie je možná bez vytvorenia druhého piliera dôchodkového systému, založeného na osobných účtoch poistencov.

OKS pripravila a predloží do parlamentu návrh kľúčového zákona o dôchodkových fondoch, ktorý rieši všetky tri hlavné problémy súčasného dôchodkového systému:

1. Vytvorením systému osobných účtov zabráni kolapsu dôchodkového systému, pretože ho urobí nezávislým od podielu občanov v produktívnom a v dôchodkovom veku.
2. Zabezpečí spravodlivosť systému, pretože výška dôchodku každého občana bude závisieť od toho, čo sám do systému vloží.
3. V dlhodobejšom horizonte povedie k zvýšeniu životnej úrovne dôchodcov a k postupnému zvyšovaniu pomeru dôchodkov k reálnej mzde.

Naštartovanie dôchodkovej reformy je možné za predpokladu schválenia uvedených legislatívnych návrhov. Preto OKS predloží návrh zákona o dôchodkových fondoch do parlamentu už na ďalšie plénum. Druhou podmienkou je vyčlenenie prostriedkov z privatizácie. Opäť preto vyzývame vládu, aby privatizáciu SPP neodkladala a prostriedky použila okamžite na realizáciu dôchodkovej reformy.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS