ČLÁNOK
Okolnosti zúčtovania straty IRB stále nejasné
23. júla 1999

Zároveň malo dôjsť k následnému odpísaniu straty na úkor kapitálu banky. Správca IRB Vladimír Hromý však avizoval presun rozhodnutia o zvýšení kapitálu banky na mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ), ktoré zvolá na 30. júla. Strata, ktorú je potrebné vykryť, predstavuje približne 9,25 mld. Sk.

Dôvodom sú podľa neho nezrovnalosti v oznámení o konaní VZ, kde je uvedené len to, že základné imanie sa má zvýšiť o 5,7 mld. Sk. Nie je tam však špecifikovaný spôsob, ako má k tomu dôjsť. K následnému zníženiu základného imania, ktorým sa majú kryť doterajšie straty IRB, pravdepodobne takisto nedôjde 30. júla. Dôvody sú opäť formálne. Nové základné imanie 8,7 mld. Sk sa bude najprv musieť zapísať do obchodného registra. To bude trvať niekoľko mesiacov. Až po jeho zapísaní bude možné zvolať ďalšie valné zhromaždenie, ktoré potom základné imanie IRB zníži. O vstupe zahraničného investora sa bude môcť rozhodnúť až na VZ, ktoré sa uskutoční po zápise zníženého imania do obchodného registra. Z časového hľadiska to znamená, že tento proces nie je možné ukončiť do skončenia nútenej správy v decembri tohto roku.

Viceguvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Jozef Mudrík avizoval, že NBS spolu s Ministerstvom financií SR (MF) hľadá právny postup, ktorý by umožnil skrátiť proces registrácie zvýšenia a následného zníženia základného imania. „Snahou NBS a MF bolo nájsť právny spôsob na uskutočnenie zvýšenia, následného zníženia navýšenej čiastky ako aj zníženia na úkor základného imania na jednom valnom zhromaždení. Práve tým by sa predišlo časovým lehotám potrebným pri bežnom postupe,“ konštatoval viceguvernér NBS v rozhovore pre SITA. Keďže tento postup ešte nie je vypracovaný, na piatkovom VZ preto nedôjde k rokovaniu o zmene základného imania a tieto body programu budú vypustené. Akcionári tak schvália len účtovnú závierku za minulý rok.

Pôvodný vládou schválený postup riešenia situácie v IRB počítal so znížením základného imania banky na 3 mil. Sk a s jeho následným zúčtovaním so stratou. So stratou sa mali taktiež zúčtovať kapitálové fondy, čím by IRB zostalo nevykrytých 5,4 mld. Sk. Po úhrade časti majetkovej ujmy by dosiahla nepokrytá strata 5,2 mld. Sk. Ministerstvo financií SR však pripravilo iný postup riešenia situácie v IRB. Na piatkovom valnom zhromaždení malo dôjsť k navýšeniu základného kapitálu banky minimálne o 5,7 mld. Sk. Spolu s odpísaním ážijového fondu o 0,9 mld. Sk by tieto prostriedky mali stačiť na vykrytie strát banky. O odpisovaní straty na úkor kapitálu banky by sa potom malo rozhodnúť na ďalšom valnom zhromaždení.

V programe valného zhromaždenia je aj prevod nízkovýnosových úverov na komplexnú bytovú výstavbu do Konsolidačnej banky, ale aj predaj časti majetku, resp. akcií zahraničnému investorovi.

Prostriedky štátu na navýšenie kapitálu IRB budú pochádzať z osobitného odvodu NBS. Banková rada už rozhodla o odvode 2 mld. Sk, o osobitnom odvode ešte nerozhodla. Časť z týchto zdrojov by sa mala použiť na

posilnenie kapitálu Slovenskej poisťovne, ktorá je zatiaľ 66 % akcionárom IRB.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS