ČLÁNOK
Ohrozenie záujmov účastníkov trhu
2. decembra 1998

Súčasne nariadil zablokovanie časti emisie akcií VSŽ týkajúcej sa uvedených obchodov. Tieto opatrenia budú vykonané od dnes až do odvolania. Agentúru SITA o tom informovala Oľga Dlugopolská z BCPB. Rozhodnutie si vyžiadalo pretrvávajúce ohrozenie záujmov účastníka trhu v súvislosti s priamymi obchodmi s akciami VSŽ. V spomínaných piatich obchodoch sa previedlo spolu 4 888 201 kusov v celkovom objeme 1 600 459 550 Sk. Vo štvrtok, 26. novembra sa v deviatich priamych obchodoch previedlo 5 517 101 kusov akcií VSŽ pri cenách od 150 do 700 Sk za kus. Ak by vo všetkých týchto obchodoch išlo o rôzne akcie, znamenalo by to, že majiteľa zmenili akcie predstavujúce viac ako 33 % základného imania spoločnosti. V piatok prišlo k pozastaveniu obchodovania s uvedenou emisiou prostredníctvom mimoburzového trhu s cennými papiermi RM-S. Ako pre novinárov minulý týždeň uviedla ministerka financií SR, Brigita Schmögnerová, išlo o pokus VSŽ Holding, a.s., splatiť úver v Slovenskej sporiteľni, a.s., (SLSP) a získať tak naspäť akcie spoločnosti, ktoré sú dočasne v rámci repo obchodu na účte SLSP. Podľa ministerky sa však prostredníctvom BCPB podarilo spomínaný prevod zablokovať. Využilo sa pri tom právo burzy pozastaviť v prípade podozrenia, že by prevod mohol poškodiť niektorého z účastníkov obchodovania vyrovnanie obchodu. Rozuzlenie situácie prinesie podľa ministerky mimoriadne valné zhromaždenie VSŽ zvolané na 11. decembra.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 6. 2022

USD 1,052 0,003
CZK 24,731 0,019
GBP 0,858 0,000
HUF 401,340 1,740
CAD 1,366 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS