ČLÁNOK
OECD varuje Poľsko pred ekonomickými rizikami
10. apríla 2001

Dosiahnutie vládou predpovedaného 4,5-percentného ekonomického rastu v Poľsku v tomto roku bude problematické, pričom v prípade dlhotrvajúceho spomaľovania bude nevyhnutné uvoľniť monetárnu politiku. Oznámila to vo svojej správe Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) a dodala, že v záujme dosiahnutia spomínaného oficiálneho cieľa bude potrebné „výrazné oživenie aktivity“.

OECD predpovedá, že poľská ekonomika vzrastie v tomto roku o 3,8 % a v roku 2002 o 3,9 % po minuloročnom 4,1-percentnom raste. Nezávislý Výbor pre menovú politiku poľskej centrálnej banky zvýšil úrokové sadzby v minulom roku s cieľom utlmiť domáci dopyt a zredukovať deficit v rámci platobnej bilancie, ktorý vyskočil na obávanú úroveň 8 % hrubého domáceho produktu (HDP). Následkom toho sa medziročná miera rastu HDP znížila v poslednom štvrťroku minulého roku na iba 2,4 %, čo viedlo OECD k záveru, že po dvojnásobnom znížení úrokových sadzieb v tomto roku bude potrebná ďalšia ich redukcia. OECD však dodáva, že akákoľvek redukcia sadzieb musí byť opatrná, aby sa nezmarili snahy dosiahnuť cieľ menového výboru zredukovať mieru inflácie do roku 2003 na 4 %. Vo februári sa zaznamenala inflácia 6,6 %. OECD apelovala na poľskú vládu, aby zintenzívnila úsilie na vyrovnanie rozpočtu pred vstupom Poľska do Európskej únie. „Vláda by sa mala sústrediť na konsolidáciu rozpočtu a na dosiahnutie prebytku rozpočtu všeobecnej vlády v roku 2003,“ uvádza sa v správe OECD.

Hoci OECD pozitívne hodnotí dlhodobé perspektívy rastu poľskej ekonomiky, varuje pred vysokou nezamestnanosťou, ktorá v minulom roku dosiahla priemernú úroveň 14 %. OECD vyslovila nesúhlas s politikou zachovávania pracovných miest a a indexácie miezd a s úrovňou minimálnej mzdy v Poľsku, ktorá vedie k rastu mzdových nákladov. Podľa OECD by bolo jedným z prijateľných riešení zníženie daní z príjmov. OECD tiež apeluje, aby Poľsko pokračovalo v realizácii programu privatizácie, avšak varuje, že dosiahnutie plánovaných príjmov z privatizácie 18 mld. zlotých v tomto roku bude veľmi ťažké.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS