ČLÁNOK
OECD tvrdí, že britská ekonomika je v dobrej kondícii, hoci investičné aktivity vykazujú historické minimum
27. novembra 2001

Správa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj tvrdí, že napriek spomaleniu ekonomiky za ostatných 12 mesiacov, je britské hospodárstvo najvitálnejšie spomedzi ostatných členských štátov OECD a prekonáva faktor ekonomického ochabnutia veľmi efektívne.

Zostávajú však aj riziká, ktoré spočívajú v extrémne nadhodnotenej libre – tento faktor sa nepriaznivo premieta do výkonnosti britského exportu, no nízka nezamestnanosť a veľmi prijateľná inflácia, ako aj „zdravé“ vládne financie sú stále veľmi výraznou komparatívnou výhodou Veľkej Británie.

Hodnotenie OECD je určitou motiváciou aj pre britského ministra financií, ktorý dnes prednesie v britskom parlamente predbežnú správu o plnení tohtoročných rozpočtových cieľov, i keď značným problémom je pre labouristov celkový negatívny trend investičných aktivít, ktoré sú v britskom priemysle na historickom minime a dosahujú najnižšiu úroveň za ostatných 7 rokov, čo posilňuje obavy, že tento kľúčový sektor ekonomiky sústavne devastujú prvky recesie. Výrobcovia totiž reagujú na pokles produkcie a znižujúce sa obchodné rozpätie práve obmedzením investičných aktivít.

Denník Financial Times poznamenal, že redukcia investícií má najrýchlejšie tempo za ostatné tri dekády.

Neuspokojivé dáta negatívne pôsobia na celkový stav investícií v podnikateľskom sektore, ktorý vykazuje najnižšiu úroveň od júna 2000, konštatuje vo svojej správe o predbežných výsledkoch britskej ekonomiky za tretí štvrťrok 2001 Národný štatistický úrad – ONS.

V porovnaní s druhým kvartálom sa objem investícií znížil o 13%, čo je najväčší prepad od začiatku sedemdesiatych rokov.

Investície v sektore služieb sa znížili o 3,9% a celkové investície sa na medzikvartálnej báze zredukovali o 4,1%, na medziročnom základe o 2,7%.

Takýto trend je výzvou najmä pre britského ministra financií Gordona Browna, ktorý pri predkladaní tohtoročného rozpočtu označil za hlavný cieľ svojej daňovej a výdavkovej filozofie práve nárast investícií v podnikateľskom sektore. Aj preto chce Brown pri dnešnom predbežnom hodnotení plnenia rozpočtových zámerov navrhnúť nové daňové úľavy, ktoré podporia inovačné a investičné prvky v britskej ekonomike.

Neuspokojivé sú však aj ďalšie rozhodujúce parametre – Európska komisia totiž v aktuálnej prognóze tvrdí, že rast hrubého domáceho produktu vo Veľkej Británii dosiahne v roku 2002 iba hodnotu 1,75%, hoci ešte v apríli bol tento odhad na úrovni 3%. OECD je v hodnotení perspektív tempa rastu HDP v inej polohe – na tento rok odhaduje rastové parametre na hladine 2,3% a na budúci rok predpovedá zníženie na 1,7%, čo ale v priemere stále znamená lepšie dáta v porovnaní s ostatnými priemyselne najrozvinutejšími krajinami sveta, a to tým viac, že v roku 2003 má byť tempo rastu HDP na hladine 2,5%.

Tieto priaznivé odhady vychádzajú najmä z toho, že britská ekonomika je výrazne deregulovaná, má signifikantne nízku nezamestnanosť a veľmi prijateľná miera inflácie nebude pri znižovaní úrokových sadzieb predstavovať výraznejšie riziko.

Napriek tomu OECD upozorňuje na potrebu zvýšenia efektívnosti v privátnom sektore, najmä na zvýšenie produktivity, pretože doterajšie investície do ľudských zdrojov a technológií sa zdajú byť nedostatočné.

Aj z tohto dôvodu je britská ekonomika iba málo otvorená externému konkurenčnému prostrediu.

Hlavný ekonóm Konfederácie britského priemyslu – CBI Ian McCafferty zdôraznil, že práve priemyselný sektor znáša najväčší nápor globálneho ekonomického spomalenia a prepad investičných aktivít sa v dlhodobejšom časovom horizonte premietne nielen do zníženej konkurencieschopnosti britskej ekonomiky, ale spôsobí aj výraznejšiu elimináciu pracovných pozícií. Najväčšie obavy však vyplývajú z toho, že obdobie poklesu priemyselnej produkcie v USA je najdlhšie od tridsiatych rokov a tento trend by mohol podobným spôsobom zasiahnuť aj britskú ekonomiku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS