ČLÁNOK
OECD schválila prísne pravidlá pre penzijné fondy
28. októbra 2002

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) prijala novú direktívu, ktorá sa vzťahuje na správcov dôchodkových (penzijných) fondov.

Deklaruje napríklad osobnú zodpovednosť výkonných riadiacich štruktúr týchto fondov za ochranu zverených zdrojov, príjemcami ktorých sú dôchodcovia.

Podľa analytikov je smernica OECD je nielen tvrdá a nadmieru striktná, ale na druhej strane predstavuje vôbec prvú medzinárodnú normu, ktorá stanovuje štandardy pre správu dôchodkových fondov a dohľad nad nimi.

Hoci plnenie tejto smernice možno považovať za dobrovoľné, vlády členských štátov OECD sa zrejme dostanú pod veľmi silný morálny tlak, aby premietli nové pravidlá do vnútroštátnych zákonov.

Súvisí to predovšetkým s pobúrením verejnosti, ktoré sa naplno prejavilo po krachu Enronu a jeho penzijných fondov. Odráža tiež narastajúce obavy z podkapitalizovania dôchodkových plánov zo strany veľkých firiem a korporácií.

Smernica OECD sa bude vzťahovať aj na časť kľúčových inštitucionálnych investorov.

Napríklad vo Veľkej Británii sú štatutári penzijných fondov právne zodpovední za svoje rozhodnutia, čo však neplatí vo všetkých krajinách OECD. Toto sa ale má zmeniť, pretože administrátori fondov budú musieť v určitých prípadoch akceptovať aj osobnú finančnú zodpovednosť za operácie, ktoré podniknú.

Podstatne väčšie nároky sa budú klásť na auditorov a poistných matematikov, od ktorých sa bude vyžadovať tvrdý zásah a informovanie kompetentných orgánov v prípade, ak správcovské spoločnosti nezareagujú na ich varovanie pri signáloch ohrozujúcich finančnú pozíciu penzijného fondu.

Správcovia musia spĺňať aj kritériá vhodnosti na zastávanie funkcií v penzijných fondoch s cieľom vylúčiť osoby, ktoré sa podieľali na podvodoch, bankrote, prípadne na zlom riadení penzijných alebo akýchkoľvek iných fondoch.

Smernica OECD požaduje aj vysokú mieru transparentnosti a podávanie informácií zo strany správcov fondov.

Dodajme, že privátne riadené penzijné fondy v roku 2 000 spravovali viac ako 30% finančných aktív v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS