ČLÁNOK
OECD predĺžila životnosť daňových rajov do februára 2002
16. novembra 2001

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) predĺžila termín na ukončenie existencie „daňových rajov“ do 28. februára 2002. OECD vo svojej správe uvádza 35 daňových rajov, ktoré sa jej požiadavkám mali pôvodne prispôsobiť do 31. júla 2001. Tento termín bol neskôr neoficiálne predĺžený do 30. novembra.

OECD sa svojou aktivitou už od roku 1998 snaží bojovať proti nežiadúcim daňovým praktikám. Najnovšie rozhodnutie OECD zdržali rozhovory medzi Veľkou Britániou a Španielskom o Gibraltári, ktorý sa tiež nachádza na zozname daňových rajov. Na námietky niektorých daňových rajov a vlády USA reagovala OECD znížením svojich pôvodných požiadaviek.

Z pôvodných 35 daňových rajov už 11 súhlasilo so spoluprácou na odstránení nežiadúcich daňových praktík, pričom Tonga už urobila dostatočné opatrenia na to, aby ju OECD zo svojho zoznamu odstránila. „OECD sa svojou aktivitou nesnaží vnútiť krajinám určitú daňovú sadzbu, snaží sa len podporovať zdravú daňovú súťaž, ktorá zodpovedá cieľom OECD zameraným na podporu ekonomického rastu a celosvetového rozvoja,“ uviedol predseda komisie OECD pre fiškálne záležitosti Gabs Makhlouf.

Septembrové útoky na USA a následné snahy zmraziť teroristické účty zlepšili podmienky na zavádzanie týchto iniciatív. „Toto je o transparentnosti a otvorenosti, tak ako sme to počuli od hlavných politických predstaviteľov po 11. septembri,“ uviedol Makhlouf. Správu OECD neschvaľujú jej vlastní členovia Luxembursko, Švajčiarsko, Belgicko a Portugalsko. Makhlouf však týmto rozhodnutiam nepripisuje veľký význam.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS