ČLÁNOK
OECD odporúča juhovýchodnej Európe zrýchliť reformy
26. mája 2003

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) odporúča krajinám juhovýchodnej Európy uskutočniť rýchlejší pokrok v rámci ekonomických reforiem. Krajiny regiónu síce zaznamenávajú vysoké miery ekonomického rastu pri relatívne stabilnom makroekonomickom prostredí, avšak viaceré krajiny musia urýchliť ekonomické reformy v mnohých oblastiach. Informuje o tom OECD vo svojej analýze. Informovala o tom OECD.

Spomínané odporúčanie OECD bolo jedným z odkazov, ktoré organizácia odovzdala na stretnutí Project Team Meeting of the Investment Compact for South East Europe (SEE), kľúčovom komponente Paktu stability, ktoré sa konalo v sídle OECD v Paríži. Project Team, ktorému spolu predsedajú Rakúsko, Rumunsko a OECD, je zodpovedný za riadenie a monitorovanie Investment Compact procesu implementácie reforiem ekonomickej politiky s cieľom položiť základy pre stabilné trhové ekonomiky a zlepšenie klímy pre súkromné investície v regióne. Úlohou Project Team je identifikovanie kľúčových priorít pre reformu ekonomickej politiky a konkrétne opatrenia na podporu investícií súkromného sektora a zlepšenie podnikateľského prostredia pre investorov, ako napríklad progresívna eliminácia opatrení, diskriminujúcich zahraničných investorov. Tieto otázky budú centrom pozornosti počas zasadnutia ministrov krajín juhovýchodnej Európy vo Viedni 10. – 11. júla 2003, ktorého hostiteľom bude rakúsky minister hospodárstva Martin Bartenstein pod záštitou Investment Compact.

Project Team zabezpečuje tesnú spoluprácu medzi krajinami juhovýchodnej Európy, dotujúcimi partnerskými krajinami v rámci Paktu stability, medzinárodnými organizáciami a finančnými inštitúciami, organizáciami súkromného sektora a mimovládnymi organizáciami. Jeho posledné zasadnutie, ôsme v poradí, zabezpečilo stretnutie vedúcich ekonomických tímov Country Economic Team z ôsmich zúčastnených krajín juhovýchodnej Európy (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, bývalá juhoslovanská republika Macedónsko – F.Y.R.O.M., Moldavsko, Rumunsko, Srbsko a Čierna hora) a pozorovateľov z Kosova so zástupcami členských krajín OECD, medzinárodných organizácií a finančných inštitúcií (vrátane Európskej komisie, Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) a Svetovej banky a zástupcov súkromného sektora (BIAC, Business Advisory Council of the Stability Pact).

Podľa zistení poslednej správy Investment Compact Monitoring Report, ktorá hovorí o pokroku v rámci implementácie vybraných cieľov ekonomickej politiky pre všetky krajiny juhovýchodnej Európy, pokrok integrácie EÚ pôsobí ako silný katalyzátor pre zavedenie opatrení ekonomickej politiky, zameraných na zlepšenie investičnej klímy.

Bulharsko a Rumunsko už splnili ciele politiky pred stanoveným termínom, a všetky ostatné krajiny dosahujú pokrok, pričom Albánsko a Čierna hora výrazne zlepšili svoj vývoj. V celom regióne je však potrebné pokračujúce silné úsilie na splnenie všetkých cieľov a na konsolidovanie pokroku, ktorý sa už dosiahol. Hoci krajiny regiónu začali implementovať efektívnejšie opatrenia na povzbudenie priamych zahraničných investícií a na podporu podnikania a malých podnikov, potrebné je oveľa silnejšie povzbudenie v oblastiach ako konkurencia, riadenie podnikov a redukcia administratívnych bariér zasahujúcich investície a prevádzky podnikov. V roku 2002 predstavoval prílev priamych zahraničných investícií do regiónu približne 3,8 mld. eur, čo predstavuje pokles o 10 % z vrcholovej úrovne, zaznamenanej v roku 2001. Celkovo si však región počínal dobre, ak sa berie do úvahy amplitúda globálnej krízy priamych zahraničných investícií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS