ČLÁNOK
OECD – Odhady vývoja ekonomiky USA
14. apríla 1998

Celkový domáci dopyt by mal vzrásť o 3,9 % a 2,7 %. Export tovarov a služieb by mal vzrásť v roku 1998 o 4,7 % a v roku 1999 o 5,1 %. Import by mal vzrásť o 13,2 % a v roku 1999 o 9,4 %. HDP by mal v roku 1998 vzrásť o 2,7 % a v roku 1999 o 2,1 %. HDP je kalkulovaný pri trhových cenách. Priemyselná produkcia by mala v roku 1998 vzrásť o 4,6 % a v roku 1999 o 2,5 %. Miera nezamestnanosti by mala byť v roku 1998 na úrovni 4,8 % a v roku 1999 na 5,0 %. V roku 1998 by mal byť objem exportu 690 mld. USD a importu 916 mld. USD, pričom v roku 1999 sa očakáva export na 728 mld. USD a import na 988 mld. USD. Obchodný deficit bude v roku 1998 predstavovať 226 mld. USD a v roku 1999 260 mld. USD. Deficit na bežnom účte by mal byť v roku 1998 211 mld. USD a v roku 1999 na 249 mld. USD.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS