ČLÁNOK
OECD – Odhady vývoja ekonomiky USA
14. apríla 1998

Celkový domáci dopyt by mal vzrásť o 3,9 % a 2,7 %. Export tovarov a služieb by mal vzrásť v roku 1998 o 4,7 % a v roku 1999 o 5,1 %. Import by mal vzrásť o 13,2 % a v roku 1999 o 9,4 %. HDP by mal v roku 1998 vzrásť o 2,7 % a v roku 1999 o 2,1 %. HDP je kalkulovaný pri trhových cenách. Priemyselná produkcia by mala v roku 1998 vzrásť o 4,6 % a v roku 1999 o 2,5 %. Miera nezamestnanosti by mala byť v roku 1998 na úrovni 4,8 % a v roku 1999 na 5,0 %. V roku 1998 by mal byť objem exportu 690 mld. USD a importu 916 mld. USD, pričom v roku 1999 sa očakáva export na 728 mld. USD a import na 988 mld. USD. Obchodný deficit bude v roku 1998 predstavovať 226 mld. USD a v roku 1999 260 mld. USD. Deficit na bežnom účte by mal byť v roku 1998 211 mld. USD a v roku 1999 na 249 mld. USD.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 9. 2021

USD 1,178 0,002
CZK 25,296 0,015
GBP 0,854 0,003
HUF 351,490 1,300
CAD 1,491 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS