ČLÁNOK
OECD ocakáva v roku 2004 rast slovenského domáceho produktu o 4,3 %
25. apríla 2003

Miera rastu hrubého domáceho produktu (HDP) Slovenska by mala v tomto roku predstavovat 3,6 %, pricom v roku 2004 by sa mala zvýšit na 4,3 %. Informovala o tom Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vo svojej polrocnej ekonomickej správe.

Miera inflácie v SR meraná indexom spotrebitelských cien by po odhadovanej tohtorocnej úrovni 8,7 % mala na budúci rok klesnút podla OECD na 7,4 %. Rozpoctový deficit by sa mal znížit z úrovne 6,2 % HDP v roku 2003 na úroven 5,1 % HDP. Deficit na bežnom úcte platobnej bilancie by mal po tohtorocných 6,9 % HDP klesnút v roku 2004 na 6,1 % HDP.

OECD oznámila, že Slovensku sa pravdepodobne nepodarí splnit svoj ambiciózny plán fiškálnych reštrikcií, ak sa bude oddalovat implementácia dôležitých reforiem v oblasti zdravotníctva, dôchodkového systému, daní a trhu práce. Slovensko tiež popri Madarsku celí problémom s konkurencieschopnostou exportu, za ktorými stojí séria faktorov, ako napríklad posilnovanie domácej meny a nárast miezd. Hlavným rizikom pre Slovensko je podla OECD skutocnost, že trhy ocakávajú masívny prílev priamych zahranicných investícií do SR, súvisiaci s ocakávaným vstupom krajiny do Európskej únie. Tieto ocakávania môžu spôsobit posilnovanie slovenskej koruny v takom rozsahu, ktorý môže velmi vážne zasiahnut konkurencieschopnost slovenského priemyslu.

Prehlad prognózovaných ekonomických ukazovatelov SR, ktoré zverejnila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a

rozvoj (OECD) vo svojej správe o ekonomických vyhliadkach clenských krajín.

  1999 2000 2001 2002 2003 2004
  Bežné ceny v mld. Sk Percentuálna zmena
Súkromná spotreba 470,6 -1,8 3,9 5,3 3 3,2
Vládna spotreba 165,6 1,3 5,1 4 2,5 2
Tvorba hrubého fixného kapitálu 252,9 1,2 9,6 -0,9 3,7 5,2
Domáci dopyt 889 -0,4 5,7 3,2 3,1 3,6
Zásoby -17,1 0,4 1,4 0,8 0 0
Export tovarov a služieb 510 13,8 6,5 5,9 5,9 8,2
Import tovarov a služieb 546,2 10,2 11,7 5,3 5,2 7,1
Cistý export -36,2 2,2 -4 0,3 0,4 0,7
HDP v bežných cenách 835,7 2,2 3,3 4,4 3,6 4,3
Inflácia 12 7,3 3,1 8,7 7,4
Nezamestnanost 18,8 19,3 18,6 17,7 16,8
Deficit bežného úctu platobnej bilancie * -3,7 -8,6 -8,1 -6,9 -6,1

* percento HDP


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS