ČLÁNOK
OECD očakáva v roku 2003 pokles tempa rastu ekonomiky SR
22. novembra 2002

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) očakáva v nasledujúcom roku spomalenie rastu slovenskej ekonomiky na 3,7 % z tohtoročných prognózovaných 4,3 %. V roku 2004 by sa mala miera rastu vrátiť opäť na úroveň 4,3 %. Uvádza to OECD vo svojej najnovšej správe Economic Outlook.

OECD predpokladá, že v tomto roku sa spotrebné ceny v SR zvýšia o 3,5 %, zatiaľ čo v budúcom roku by to malo byť v dôsledku deregulácie cien najmä v oblasti energetiky až o 8,8 % a v roku 2004 o 8,5 %. Podiel deficitu bežného účtu platobnej bilancie na hrubom domácom produkte by sa mal znížiť z tohtoročných 7 % na 6,4 % v roku 2003, resp. 5,4 % v roku 2004. Mierne klesnúť by mala aj miera nezamestnanosti, ktorú OECD v tomto roku očakáva na úrovni 19 %, v roku 2003 by mala dosiahnuť 18,7 %, kým v ďalšom roku by mala klesnúť na 18,2 %.

Organizácia očakáva, že oživenie exportu v dôsledku rastu zahraničného dopytu pomôže udržať mieru ekonomického rastu SR do roku 2004 na úrovni 4 %. To by malo zabezpečiť mierny pokles nezamestnanosti a zníženie deficitu na bežnom účte platobnej bilancie. Informovala o tom OECD vo svojej polročnej správe o ekonomických vyhliadkach jednotlivých členských krajín. Počas uplynulých dvoch rokoch umožnil silný domáci dopyt Slovensku udržať si výrazný ekonomický rast aj napriek oslabovaniu svetovej ekonomiky.

Export SR vykazuje signály oživenia už od polovice tohto roku. Ďalším rizikom, ohrozujúcim ekonomické vyhliadky SR, by bola neschopnosť udržať fiškálnu politiku pod kontrolou. Úspech pri redukcii rozpočtového deficitu by naopak umožnil podľa OECD centrálnej banke ďalej znižovať úrokové sadzby a podporiť tak rýchlejší ekonomický rast. Podľa organizácie je preto nevyhnutné, aby nová slovenská vláda zreformovala systém sociálneho zabezpečenia s cieľom zlepšiť motivačné faktory pre hľadanie si zamestnania a zredukovať rozpočtový deficit. OECD považuje za dôležité pokračovať v privatizácii, aby sa zvýšila efektívnosť a zabezpečil sa prílev kapitálu.

Pôvodný cieľ, ktorým je redukcia rozpočtového deficitu z 3,9 % HDP z roku 2001 na 3,5 % HDP v roku 2002, sa podľa OECD Slovensku nepodarí splniť kvôli prekročeniu výdavkov a predovšetkým kvôli značnému rastu miezd vo verejnom sektore. Nová vláda si stanovila cieľ zredukovať deficit z odhadovaných 5,5 % HDP v roku 2002 na 5 % HDP v roku 2003 prostredníctvom znižovania výdavkov a zvýšenia dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní.

Prognózy vývoja slovenskej ekonomiky podľa OECD

 

1999

2000

2001

2002

2003

2004

 

Bežné ceny v mld. Sk

Percentuálna zmena
(ceny z roku 1995)

Súkromná spotreba

470,6

-1,8

3,9

4,9

3,7

4,0

Vládna spotreba

165,6

1,3

5,1

5,0

2,0

2,2

Tvorba hrubého fixného

kapitálu

252,9

1,2

9,6

2,2

5,0

5,2

Domáci dopyt

889,0

– 0,4

5,7

4,1

3,8

4,0

Zásoby

– 17,1

0,4

1,4

0,0

0,0

0,0

Export tovarov a služieb

510,0

13,8

6,5

3,1

6,6

8,1

Import tovarov a služieb

546,2

10,2

11,7

3,0

6,5

7,5

Čistý export

– 36,2

2,2

– 4,0

0,0

– 0,2

0,2

HDP v bežných cenách

835,7

2,2

3,3

4,3

3,7

4,3

Inflácia

12,0

7,4

3,5

8,8

8,5

Nezamestnanosť

18,8

19,3

19,0

18,7

18,2

Deficit bežného účtu

platobnej bilancie *

– 3,7

– 8,6

– 7,0

– 6,4

– 5,4

* percento HDP


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS