ČLÁNOK
OECD očakáva rast HDP Slovenska na úrovni 2,8 %
4. mája 2001

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) očakáva zvýšenie domáceho dopytu na Slovensku. To by malo podporiť ekonomickému rast krajiny v tomto a budúcom roku, a to napriek prudkému poklesu čistého exportu. Podľa najnovšieho ekonomického výhľadu publikovaného OECD by mala Slovenská republika v tomto roku vykázať rast HDP 2,8 %, v budúcom roku potom 3,6 %. Vlani predstavoval rast ekonomiky 2,2 %.

OECD, ktorej členom sa Slovensko stalo v septembri 2000, tiež upozorňuje na možné zhoršenie deficitu verejnej vlády, aj vzhľadom na rozsiahle náklady na reštrukturalizáciu bankového sektora. „Priestor pre manévrovanie v rámci rozpočtu je extrémne limitovaný, vláda preto musí starostlivo dodržiavať disciplínu v rámci rozpočtových výdavkov,“ uviedla OECD vo svojej správe.

Podľa Organizácie, silný rast priamych zahraničných investícií, ktoré sú odhadované za minulý rok vo výške 1,1 mld. USD, by mali pomôcť pokryť deficit bežného účtu Slovenska. Ten by mal podľa očakávaní OECD dosiahnuť v tomto roku 4,3 % HDP a v roku 2002 úroveň 5,1 % HDP.

„Avšak obozretné riadenie rozpočtu je potrebné na udržanie domácej a medzinárodnej dôvery. Reforma sociálneho systému, energetického sektora a železníc potrebujú byť financované a náklady zahrnuté v rozpočte. Za týchto okolností akékoľvek prekročenie výdavkov by mohli oslabiť schopnosť vlády získať úvery,“ dodáva OECD.

Prognózy vývoja ekonomických ukazovateľov v asociovaných krajinách EÚ podľa Svetového ekonomického výhľadu Medzinárodného menového fondu

Reálny rast HDP
Priemerná inflácia
Bilancia bežného účtu k HDP

2000

2001

2002

2000

2001

2002

2000

2001

2002

Kandidáti na vstup do EÚ

4,8

1,9

4,5

24,4

20,5

12,7

-5,1

-2,9

-2,7

-bez Turecka

3,8

3,9

4,3

13,1

9,9

6,4

-5,2

-5,0

-4,8

Česká republika

3,1

3,0

3,5

3,9

4,2

4,4

-4,8

-4,7

-4,3

Maďarsko

5,3

4,9

4,7

9,8

8,5

6,4

-3,5

-5,1

-5,1

Poľsko

4,1

4,0

4,5

10,1

7,0

5,0

-6,1

-5,4

-5,0

Slovensko

2,2

3,1

4,4

12,0

6,9

6,0

-3,6

-4,8

-4,9

(údaje sú v percentách)


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 7. 2021

USD 1,179 0,002
CZK 25,629 0,021
GBP 0,855 0,001
HUF 361,650 2,520
CAD 1,480 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS