ČLÁNOK
OECD: Ekonomická výkonnosť SR je v mnohých oblastiach pozoruhodná
22. septembra 2003

Pripravovanú daňovú reformu v piatok ocenil generálny tajomník Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) Donald Johnston. „Reforma je veľmi dôležitá a OECD bude veľmi pozorne sledovať, ako sa vyvinie,“ povedal na tlačovej konferencii. Johnston v nej vidí veľa výhod, medzi iným zjednodušenie daňového systému. Zmeny v dani z pridanej hodnoty (DPH), ako aj zrušenie rozdielu v zdaňovaní podnikateľov a občanov, robia reformu príťažlivú aj pre zahraničných investorov. Upozornil ale, že daňová reforma sa nikdy nekončí a každá z 30 členských krajín OECD sa stále usiluje hľadať efektívny systém, umožňujúci ďalší rozvoj ekonomiky.

Johnston je presvedčený, že ekonomické reformy musia pocítiť aj naši občania. „Zdá sa mi neuveriteľné, že by tieto dobré výsledky ľudia vôbec nepocítili. Možno niektoré nie sú viditeľné hneď a pre každého, ale existujú, napríklad v stabilizácii finančného trhu a v lepších spotrebiteľských cenách.“ Zdôraznil, že ekonomická výkonnosť Slovenska je v mnohých oblastiach pozoruhodná. Po troch rokoch členstva v OECD sme splnili všetky záväzky, prijaté pri vstupe. V budúcnosti nám Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj môže pomôcť v znižovaní nezamestnanosti a rozdielov medzi regiónmi.

SR sa podľa Johnstona nemusí obávať, že ho ovládnu nadnárodné spoločnosti. Pripomenul, že všetci investori sa musia riadiť slovenskými zákonmi. Ak sa pri tom budú správať aj podľa zásad OECD, budú pre našu krajinu prínosom. Na stretnutí s novinármi na záver rokovania Rady OECD potvrdil, že organizácia analyzuje možnosti ďalšieho rozšírenia. „Je skupina krajín, ktorá si veľmi želá vstúpiť do OECD. Dúfam, že výsledok umožní rozšírenie a udržanie kroku s globalizáciou.“ Európska únia (EÚ), ktorú čaká výrazne rozšírenie už v máji budúceho roku, by si podľa neho mala dať pozor na škodlivé daňové praktiky. Johnston je rezervovaný k stále väčšej regulácii daňovej politiky v EÚ, za ktorú sa zasadzujú niektoré veľké štáty. Rozdielne dane považuje za dobré, pretože vytvárajú zdravú súťaživosť.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 1. 2021

USD 1,213 0,007
CZK 26,161 0,024
GBP 0,891 0,000
HUF 358,520 1,870
CAD 1,544 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS