ČLÁNOK
Odstúpilo celé predstavenstvo aj dozorná rada holdingu
14. decembra 1998

Na mimoriadnom valnom zhromaždení (MVZ) VSŽ Holding, a.s., Košice sa zúčastnili akcionári vlastniaci 9 289 530 akcií spoločnosti, čo predstavuje 56,47 % jej základného imania.

G. Eichler vyštudoval na univerzitách v Chicagu a Toronte. Pätnásť rokov pôsobil v Bank of America ako hlavný medzinárodný ekonóm. V roku 1991 sa vrátil na územie bývalej ČSFR. Od roku 1994 bol podpredsedom predstavenstva ČEZ, a.s., Praha. Pôsobil aj v medzinárodných výboroch pre reštrukturalizáciu poľskej, rumunskej a juhoslovanskej ekonomiky. Thomas Graham bol v rokoch 1964 – 1983 prezidentom Steel Group, v období 1983 – 1991 pracoval ako prezident U.S. Steel. Staronovými členmi dozornej rady VSŽ Holding sa stali Jaroslav Gruber a Alexander Rezeš. Za nových členov boli zvolení Ján Turčan, Albert Oberhofer a za Fond národného majetku SR Peter Huňor. Ján Turčan je absolventom bratislavskej Univerzity Komenského a univerzity v Essexe. Pôsobil aj ako predseda predstavenstva akciovej spoločnosti Coospol a naposledy v Royal Bank of Canada ako senior manager. Albert Oberhofer pôsobil na viacerých stredoeurópskych univerzitách a naposledy sa zoberal inžinieringom. Okrem zmeny v orgánoch spoločnosti schválilo dnešné MVZ VSŽ Holding Košice aj zmenu stanov, ktorá sleduje predovšetkým posilnenie kompetencií prezidenta spoločnosti. Nový prezident teda bude mať väčšie možnosti operatívne reagovať na zmeny situácie v podniku aj na trhu a nebude musieť čakať na vyjadrenia dozornej rady. Zmenu stanov navrhla spoločnosť Manager, s.r.o., ktorú zastupuje napríklad A. Rezeš, Ján Smerek a L. Drabik. Zo stanov VSŽ Holding vyplýva, že valné zhromaždenie spoločnosti je schopné uznášať sa o zmene stanov, ak budú na ňom prítomní akcionári vlastniaci akcie s menovitou hodnotou viac ako 55 % základného imania podniku. Keďže dnešného MVZ sa zúčastnili akcionári vlastniaci 56,47 % akcií VSŽ Holding, iba tesne prekročili požadovanú hranicu. Staronový člen dozornej rady Jaroslav Gruber pre agentúru SITA povedal, že nepredpokladá konflikt s veriteľskými bankami v dôsledku skutočnosti, že sa v novej dozornej rade nachádzajú aj jej bývalí členovia. „Bankári nikdy nemali výhrady voči dozornej rade, len voči predstavenstvu,“ vysvetlil. Noví členovia vrcholových orgánov VSŽ Holding v nich budú podľa J. Grubera pôsobiť len na prechodné obdobie približne šesť mesiacov, potom bude zvolané ďalšie valné zhromaždenie. J. Gruber vylúčil možné prepojenie ďalšieho člena dozornej rady Alberta Oberhofera s konkurenciou VSŽ Holding – rakúskym koncernom Voest-Alpine Stahl a dodal, že Oberhofer zastupuje rakúske banky. „VSŽ Holding bude pokračovať vo svojej doterajšej stratégii,“ uzavrel J. Gruber.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS