ČLÁNOK
Odštátnenie Agrokomplexu ešte neznamená privatizáciu
12. decembra 2000

Pracovná skupina podpredsedu vlády pre ekonomiku Ivana Mikloša dementovala informácie zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), podľa ktorých by sa v budúcom roku mali okrem Agrokomplexu privatizovať aj štátne podniky ako napríklad Vodohospodárska výstavba Bratislava, Závodisko Bratislava, Národný Žrebčín Topoľčianky a Lesopoľnohospodársky majetok Ulič. Podľa vyhlásenia pracovnej skupiny sa audit okrem Agrokomplexu týmito organizáciami vôbec nezaoberal a všetky úvahy a tvrdenia v tomto zmysle sa nezakladajú na pravde.

SPPK sa tiež vyjadrila proti privatizácii samotného Agrokomplexu, najmä v záujme zachovania verejnoprospešných aktivít, ktoré výstavisko v Nitre vykonáva. Ako sa ďalej vo vyhlásení pracovnej skupiny uvádza, v prípade Agrokomplexu vláda SR schválila v auguste tohto roku audit ústrednej štátnej správy, ktorý odporúča čo najrýchlejšie odštátniť príspevkovú organizáciu Agrokomplex v Nitre s poukázaním na skutočnosť, že organizácia je primárne orientovaná na poskytovanie služieb a časť aktivít má charakter verejnoprospešných činností.

Odštátnenie Agrokomplexu však podľa pracovnej skupiny I. Mikloša neznamená nevyhnutne privatizáciu a už vôbec nie likvidáciu verejnoprospešných aktivít, ktoré vykonáva v prospech rezortu pôdohospodárstva. Ministerstvo pôdohospodárstva SR podľa vlastného uváženia a vo vlastnej kompetencii môže využiť niektorú z pripravovaných nových právnych foriem pre organizácie poskytujúce verejnoprospešné činnosti podľa koncepcie pre vznik takýchto inštitúcií, ktorá vyústi v prvom polroku budúceho roka do zákona rozširujúceho tieto možnosti. O ich využití rozhodne nadriadený orgán, teda Ministerstvo pôdohospodárstva SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS