ČLÁNOK


,

Odškodnenie klientov nebankových domov nemá oporu v zákone, veritelia si to nemyslia
27. februára 2002

Situácia okolo problémových nebankových subjektov, ktoré v uplynulých dňoch zatvorili svoje pobočky, nadobudla podľa najvyšších predstaviteľov Ministerstva financií SR viac politický a predvolebný ako odborný charakter. Podľa ministra financií Františka Hajnoviča sú vyjadrenia niektorých politických predstaviteľov o možnom odškodnení vkladateľov – tichých spoločníkov zo štátneho rozpočtu politicky motivované a na ich naplnenie neexistuje žiadny zákonný dôvod.

V médiách sa v posledných dňoch objavili správy, že vláda by mala oklamaných klientov uspokojiť aspoň sčasti z rozpočtových príjmov, ktoré získala z daní z výnosov z vkladov v nebankových subjektoch. Niektoré hlasy argumentujú aj tým, že štát vlastne profitoval z príjmov z trestnej činnosti. Minister Hajnovič sa však domnieva, že takéto tvrdenia sa nezakladajú na pravde, keďže orgány činné v trestnom konaní porušenie zákonov nezistili. „Žiadne závažné porušenia daňových zákonov nezistili ani daňové kontroly, tie, ktoré sa porušili, boli napravené,“ povedal minister.

Podľa štátneho tajomníka ministerstva financií Viliama Vaškoviča má slovenská legislatíva v oblasti finančného trhu momentálne vysoké parametre a pozitívne ju zrejme zhodnotí aj súčasná misia Svetovej banky. „Jej výsledok bude pre nás veľmi dôležitým znakom hodnotiacim jej kvalitu,“ povedal Vaškovič. Podľa neho však žiadna legislatíva nemôže v trhovej ekonomike zabrániť nezodpovednému konaniu určitých subjektov, na to sú iné procedúry. „Žiadna legislatívna norma tiež nemôže retroaktívne zasiahnuť do toho, čo sa udialo a môže iba ovplyvniť nové činnosti,“ uviedol Vaškovič na margo opatrení, ktorými sa zodpovedný tím na ministerstve snažil obmedzovať činnosť nebankových subjektov na slovenskom finančnom trhu. „Nová kvalita právnych úprav nezabraňuje v pokračovaní činnosti týmto spoločnostiam, pokiaľ by nemali ich obchodné plány charakter pyramídovej hry. My však nemáme interné informácie, aby sme vedeli posúdiť, ako tieto spoločnosti fungovali,“ povedal Vaškovič.

V roku 1999 začal rezort v sérii právnych úprav zameraných na obmedzenie činnosti nebankových subjektov novelou zákona o bankách a zákonom o kolektívnom investovaní. „Tým sme obmedzili možnosti fungovania týchto subjektov na finančnom trhu od 1. januára 2000. Ak znaky ich podnikania mali charakter bankových činností alebo činností kolektívneho investovania, konali protiprávne a je to problém iných orgánov ako rezortu financií,“ povedal Vaškovič. Následne rezort zapracoval tiež nové ustanovenia do Obchodného zákonníka, aby sa zvýšila informovanosť tichých spoločníkov. „V roku 2000 rezort tiež zrealizoval kampaň z prostriedkov fondu Phare, v ktorej upozorňoval občanov na to, že v prípade nebankových subjektov ide o obchodné spoločnosti a klienti vstupujúci s nimi do zmluvného vzťahu preberajú kompletné riziko z takejto činnosti na seba a nesú takisto svoj podiel zodpovednosti na hospodárení týchto spoločností,“ povedal Vaškovič. Balík zákonov uzatvára od začiatku tohto roka platný zákon o cenných papieroch a investičných službách. „Rezort ním pripravil novú kvalitu úprav, ktorá je oproti legislatívnym normám platným v Európskej únii nadštandardná,“ uzatvoril Vaškovič.

Šimko rokoval s Hanzelom o nebankových subjektoch

Doterajšiu činnosť operatívnych orgánov a orgánov činných v trestnom konaní v situácii, ktorá vznikla vo viacerých nebankových finančných subjektoch na Slovensku, zhodnotili na utorkovom stretnutí minister vnútra Ivan Šimko a generálny prokurátor Milan Hanzel. Zároveň sa dohodli na ďalšom postupe, o priebežných výsledkoch preverovania a vyšetrovania však budú verejnosť informovať vo štvrtok 28. februára. Minister vnútra poskytne informácie aj o odporúčaniach pre poškodených občanov. Agentúru SITA o tom informoval hovorca ministra vnútra Jozef Sitár.

Na pracovnej porade Hanzela a Šimka sa zúčastnili aj vedúci funkcionári Policajného zboru (PZ), generálny riaditeľ sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností PZ a zástupcovia špeciálneho vyšetrovacieho tímu Úradu pre vyšetrovanie obzvlášť závažnej trestnej činnosti.

Horizont podal trestné oznámenie na Policajný zbor SR

Spoločnosť Horizont Slovakia, a.s. podala v utorok na Generálnej prokuratúre SR na Policajný zbor SR (PZ) oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa a poškodzovania cudzích práv. „Policajné orgány totiž 5. februára odpojili v sídle spoločnosti v Košiciach centrálny počítač, čím znemožnili komunikáciu s dcérskymi spoločnosťami a narušili tak ich činnosť,“ informoval hovorca spoločnosti Marián Kardoš. Policajní predstavitelia podľa neho poškodili aj meno spoločnosti ničím nepodloženými medializovanými vyhláseniami o krachu spoločnosti.

„Napriek viacnásobným prísľubom o odblokovaní priestorov košickej centrály Horizontu zo strany PZ sa tak dodnes nestalo,“ uviedol a dodal, že polícia pritom v zapečatených priestoroch už žiadnu činnosť nevykonáva. Stále podľa neho pokračujú obštrukcie a zabavené materiály spoločnosti tiež neboli vrátené. „Naďalej je tiež znemožnené vykonať hospodárky audit spoločnosti, ktorého cieľom bolo vyhodnotenie aktuálneho stavu jednotlivých spoločností,“ dodal.

Pobočky firiem BMG Invest, s.r.o. a Horizont sú zatvorené od 4. februára. Dôvodom uzavretia mal byť výkon auditu zahraničným investorom, ktorý odkúpil obe spoločnosti. Polícia, ktorá začala prehľadávať priestory spoločnosti, však údajne žiadnych audítorov nenašla. Investor, ktorý je doteraz neznámy, 12. februára odstúpil od zámeru odkúpiť obe spoločnosti. Krajský súd v Košiciach už eviduje niekoľko návrhov na vyhlásenie konkurzu na obidve spoločnosti. Všetky návrhy, ktoré sú reakciou na zatvorenie pobočiek oboch nebankových subjektov a nevyplácanie vkladov ani výnosov občanom, podali fyzické osoby. Predbežný správca konkurznej podstaty zatiaľ nebol stanovený.

BMG Invest je dcérskou spoločnosťou Horizontu. Podľa odhadov Asociácie správcovských spoločností od občanov získala približne 4,5 mld. Sk. Celá skupina Horizont vykázala iba v rokoch 1998 až 2000 kumulovanú stratu 1,5 mld. Sk, z toho len v samotnom roku 2000 to bolo 900 mil. Sk.

V Košiciach bolo stretnutie veriteľov nebankových subjektov

Ďalšie zo série stretnutí veriteľov nebankových inštitúcií sa v utorok uskutočnilo v zasadačke Krajského úradu (KÚ) v Košiciach. Stretnutie pôvodne zvolala Spoločnosť na ochranu poškodených občanov záložňami na Slovensku (SOPOZ) pred KÚ v Košiciach. Pridali sa k nim nespokojní veritelia spoločností BMG Invest s.r.o. a Horizont a.s., ktorí sa naposledy stretli v nedeľu minulý týždeň. Každá zo skupín si na stretnutie priniesla svoju petíciu. Obe však adresujú svoje výzvy vláde a Národnej rade SR.

Podľa predsedu rady SOPOZ Vincenta Jasaňa je cieľom stretnutia upozorniť vládu, že ide vývoj podobný ako v spoločnostiach Nick Finance, Móda raj alebo Goldfin invest. Vládne orgány podľa neho vyvolávajú vášne vyhláseniami, že odškodnenie tichých spoločníkov BMG, AGW a Drukosu by bolo nespravodlivé voči ostatným občanom SR, ktorí nevložili do týchto firiem svoje peniaze. Jasaň argumentuje tým, že ide o posledné peniaze občanov, o ktoré prišli a štát udelil týmto firmám licencie a koncesie a mal teda kontrolovať ich hospodárenie. Tvrdí tiež, že klienti viacerých bánk boli odškodnení väčším objemom prostriedkov ako bol vytvorený fond na ochranu vkladov, takže na ich výplatách sa podieľali všetci občania SR. Jasaň avizoval ďalšie nátlakové akcie, ak štát nezasiahne. Malo by ísť o protestné zhromaždenia či zjednotenie sa všetkých skupín veriteľov. Nevylúčil ani možnosť obrátenia sa na niektoré politické strany a trestno-právne orgány.

V zasadačke KÚ s kapacitou 250 osôb sa v utorok tlačilo niekoľko stoviek prevažne starších občanov. Výrazy nespokojnosti smerovali predovšetkým na vládu a jej predsedu Mikuláša Dzurindu. Zhromaždení veritelia sa dohodli, že sa opäť stretnú v nedeľu 3. marca o 15:00 pred budovou spoločnosti Horizont v Košiciach.

Do 400 podpisov pod petíciou vláde kvôli nebankovým subjektom

Asi pol tisícky ľudí zo Zvolena, Banskej Bystrice, Žiaru nad Hronom a iných miest sa dnes po 16:00 vystriedalo v priestoroch autosalónu Drukos vo Zvolene, kde sa konalo stretnutie klientov BMG invest a Horizont Slovakia. Od dvoch aktivistiek Drukos SOS si brali a prípadne ihneď podpisovali orientačné, neoverené splnomocnenie pre Drukos na ich zastupovanie „pred orgánmi súdov, orgánmi činnými v trestnom konaní, voči štátnym orgánom, ako aj všetkým fyzickým a právnickým osobám“ smerujúce k zachovaniu, uplatňovaniu a presadzovaniu práv a právom chránených záujmov, ktoré im vyplývali zo zmluvy o tichom spoločenstve s BMG invest či Horizont Slovakia.

Asi 400 z nich podpísalo aj petíciu žiadajúcu vládu SR, aby „riešila situáciu nebankových inštitúcií, pretože dovolila na území SR podnikať podvodníkom, aby nás okradli o naše celoživotné úspory“. V sále kolovalo ešte aj vyhlásenie o pripojení sa k zmluve o združení Svojpomoc, ktoré by malo brániť záujmy poškodených klientov. Odznela tam aj informácia o Zoskupení poškodených občanov, ktoré vzniklo v Bratislave v petržalskej autoškole.

Podľa vyjadrenia aktivistiek sa majú v stredu dopoludnia v banskobystrickom Drukose stretnúť viacerí aktivisti Drukosu SOS – napr. z Trnavy, Trenčína a Martina – s generálnym riaditeľom Drukosu Františkom Mojžišom.

Môže vzniknúť nová strana – Strana podvedených občanov

V najbližších dňoch môže na Slovensku vzniknúť nová politická strana – Strana podvedených občanov (SPO). Ako odznelo v Televíznych novinách Markízy, jej vznik ohlásili členovia petičného výboru klientov spoločností B.M.G. Invest a Horizont Slovakia. Klienti týchto spoločností ostro kritizovali vládu, pritom si na to paradoxne prenajali štátnu pôdu, stretli sa totiž v budove košického krajského úradu.

Klienti oboch firiem sa spájajú s ďalšími, vládne „NIE“ nechcú počuť. Ich ďalšie kroky budú mať formu nátlakových akcií. Chcú, aby ich vláda odškodnila tak, ako to urobila v prípade bánk. V súčasnosti jednoznačne hovoria o svojej politickej sile. Ak neuspejú, Strana podvedených občanov chce ísť už do tohtoročných volieb. Oklamaní klienti teraz zvažujú všetky možnosti – Ústavný súd SR, Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP), vlastnú politickú stranu, alebo bojkot volieb.

Vláda by mala informovať o situácii v nebankových inštitúciách

Situáciou vzniknutou vo finančných inštitúciách B.M.G. Invest, Horizont Slovakia či AGW by sa mala podľa predsedu parlamentu Jozefa Migaša podrobnejšie zaoberať vláda a informovať verejnosť o možných riešeniach, aby tak vkladateľom vznikla čo najmenšia ujma. Národná rada SR sa touto záležitosťou zaoberala 8. februára a vypočula si informáciu predsedu vlády Mikuláša Dzurindu o opatreniach, ktoré vláda už vykonala a hodlá vykonať. Ako Migaš pripomína, vytĺkanie lacného politického kapitálu z nešťastia ľudí, ktorí podľahli lákavým ponukám nebankových inštitúcií, k upokojeniu situácie neprospieva. Svoj diel zodpovednosti za súčasný stav nesú predovšetkým predstavitelia spomínaných spoločností, ktoré zneužili dôveru občanov, a nie štátne orgány, zdôrazňuje predseda parlamentu. Výrazne k tomu prispela masívna reklamná kampaň v súkromných i verejnoprávnych médiách, ktorá eliminovala varovania štátnych orgánov o rizikách týchto vkladov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS