ČLÁNOK
Odplaty klientov bankám
31. januára 2011

Zverejnené údaje o odplatách vyžadovaných od klienta podľa § 37 ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 214/2006 Z. z. sú sumárom údajov predložených bankami, pobočkami zahraničných bánk a stavebnými sporiteľňami, ktoré zodpovedajú za ich aktuálnosť a pravdivosť.
Údaje sa predkladajú podľa vzoru ustanoveného Opatrením Národnej banky Slovenska č. 1/2006 z 13. júna 2006 o informáciách poskytovaných v súvislosti s odplatami klienta banky, pobočky zahraničnej banky a stavebnej sporiteľne.

Banky, pobočky zahraničných bánk a stavebné sporiteľne ponúkajú rôzne tzv. balíky služieb, ktoré sú zložené z viacerých druhov obchodov, resp. rôzne poplatkové zvýhodnenia. Tieto nie sú v tabuľke uvedené.

Všetky odplaty sa týkajú iba klientov ako fyzických osôb, ktorí nie sú podnikateľmi.

Zverejnené údaje majú len informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne úkony!

Políčko s pomlčkou „-“ v zverejnenej tabuľke znamená, že banka, pobočka zahraničnej banky alebo stavebná sporiteľňa daný druh obchodu neposkytuje.

V časti „Zmeny v odplatách“ sa v prehľadnej forme nachádzajú všetky zmeny odplát v rozsahu sledovanom opatrením, ktoré banky, pobočky zahraničných bánk a stavebné sporiteľne uskutočnili od 30.6.2006.

Banky a pobočky zahraničných bánk
Stavebné sporiteľne
Zmeny


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS