ČLÁNOK


,

Odmietnutá novela telekomunikačného zákona je zlým signálom pre EÚ i pre občana SR
21. augusta 2002

Parlament neschválením novely zákona o telekomunikáciách ponechal v platnosti pôvodné znenie normy, ktoré síce stanovuje termín ukončenia monopolu Slovenských telekomunikácií, a.s. (ST) v oblasti pevných hlasových služieb na 1. januára 2003, nestanovuje však ostatné podmienky nevyhnutné pre napĺňanie liberalizácie trhu. Ako pre agentúru SITA povedal predseda Asociácie telekomunikačných operátorov (ATO) Vladimír Ondrovič, slovenský parlament tak vyslal zlý signál smerom k Európskej únii, keďže novela patrila do skupiny eurozákonov, a taktiež k investorom, ktorí plánovali svoje prostriedky umiestniť na liberalizovaný telekomunikačný trh SR.

„Podľa súčasne platnej normy budú môcť alternatívni operátori po 1. januári 2003 požiadať o licenciu na poskytovanie hlasových služieb, čo však bude prakticky bezvýznamné,“ konštatoval Ondrovič. Monopolným ST totiž nevyplýva povinnosť prenajímať konkurencii miestne vedenia, čo im umožní naďalej si udržiavať svoje postavenie na trhu. Novela okrem povinnosti prenajímať tieto vedenia stanovovala aj niekoľkonásobne vyššie pokuty a sankcie za zneužívanie postavenia spoločnosti na trhu, a taktiež posilňovala právomoci Telekomunikačného úradu SR. „Pôvodný zákon o telekomunikáciách vytvára ST naďalej podmienky na zneužívanie monopolného postavenia bez nejakých výraznejších sankcií,“ uviedol predseda ATO.

Ondrovič upozornil aj na rozdielnosť hlasovania poslancov v Národnej rade, ktorí prvýkrát novelu schválili 91 hlasmi, v opakovanom hlasovaní vyjadrilo návrhu podporu len 72 poslancov. Pripomienky prezidenta SR Rudolfa Schustera pritom smerovali len k výške pokút. „Zvláštne pritom je, že napriek tomu, že išlo o vládnu novelu, podporili ju predovšetkým opoziční poslanci,“ povedal Ondrovič. Spôsobené to podľa neho je personálnym zastúpením členov koalície na ministerstve dopravy či v ST. „Vyvoláva to dojem, že prezidentove pripomienky vôbec neboli podstatné, dôležité bolo neprijať zákon ako celok,“ dodal.

Predseda ATO nevylúčil ani možnosť, že hlasovanie poslancov mohlo byť ovplyvnené aj podmienkami privatizačnej zmluvy ST, ktorej znenie stále ostáva tajné. Objavili sa totiž informácie, že zmluva môže obsahovať dodatok, v ktorom sa slovenská strana zaviazala, že neprijme žiadne opatrenia, ktoré by ST spôsobili škody nad 10 mil. EUR, čo by sa v prípade uvoľnenia miestnych vedení naplnilo. „Budeme sa snažiť o odtajnenie tejto zmluvy. Určite sa môžu zverejniť aspoň niektoré časti,“ povedal V. Ondrovič. V súvislosti s ďalším postupom ATO voči Slovenským telekomunikáciám dodal: „Budeme veľmi pozorne strážiť kroky ST a každé zneužitie monopolného postavenia budeme kritizovať, napádať a podávať na ne trestné oznámenia.“

Verdiktom parlamentu je znepokojené aj ministerstvo

Neprijatie novely telekomunikačného zákona, ktorú prezident SR Rudolf Schuster vrátil na opätovné prerokovanie Národnej rade SR, je podľa štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT) Dušana Faktora v rozpore s proklamovanou snahou zabezpečiť čo najliberálnejšie prostredie v oblasti poskytovania telekomunikačných služieb. Ako uviedol pre agentúru SITA, ministerstvo sa nemôže ubrániť dojmu, že niektorí poslanci podľahli veľkému lobistickému tlaku, ktorý vyvinuli Slovenské telekomunikácie, a.s. (ST). „Výsledok je pre nás sklamaním, nakoľko novela telekomunikačného zákona bola formulovaná jednoznačne v prospech občanov. Udivuje nás, že členovia poslaneckých klubov, ktoré patria medzi štandardné pravicové strany, ako napríklad SMK a KDH, návrh tejto liberálnej novely nepodporili,“ konštatoval Faktor.

Štátny tajomník MDPT zdôraznil, že napriek neprijatiu novely sa monopol ST na poskytovanie hlasových služieb končí 31. decembra tohto roku, a to už aj v zmysle súčasne platného zákona. „Z tohto pohľadu teda od 1. januára budú môcť hlasovú službu poskytovať aj konkurenti ST. Zákon navyše ukladá ST povinnosť umožniť výber alternatívneho operátora,“ uviedol Faktor. Novela mala k platnému zákonu stanoviť povinnosť ST prenajímať miestne vedenia a prinášala aj ďalšie liberalizačné prvky. Konkrétne, zvyšovala kompetencie Telekomunikačného úradu SR ako regulátora trhu, zjednodušovala licenčný proces či menila pohľad na tzv. obmedzené zdroje, medzi ktoré mali patriť iba frekvencie.

V súvislosti s dohadmi, že neprijatie zákona bolo podmienené dodatkom v privatizačnej zmluve ST, v ktorom sa mala vláda SR zaviazať, že neprijme žiadne opatrenia, ktoré by telekomunikáciám spôsobili výraznejšie straty, Faktor dodal: „Vyhlásenia sú nepravdivé. Dôkazom toho je skutočnosť, že MDPT takúto novelu predložilo, vláda ju schválila a ministerstvo jej prijatie v parlamente presadzovalo do posledného okamihu.“

Ďalší postup ministerstva bude podľa Faktora už v znamení prác na novom zákone o elektronických médiách. Ten by mal byť prijatý v roku 2003 a účinnosť by mal nadobudnúť od 1. januára 2004, teda k termínu vstupu Slovenska do Európskej únie.

Neprijatie novely podľa ST plánovanú liberalizáciu neohrozí

Podľa Slovenských telekomunikácií, a.s. (ST), neprijatie prezidentom vrátenej novely zákona o telekomunikáciách nijako neohrozuje liberalizáciu telekomunikačného trhu. „Jej realizáciu s platnosťou od 1. januára 2003 garantuje už v súčasnosti platný zákon o telekomunikáciách,“ uvádza sa v stanovisku spoločnosti. Podľa pôvodnej normy ST strácajú od začiatku roka 2003 monopol v oblasti hlasových služieb v pevnej sieti, alternatívny operátori tak budú môcť požiadať o licenciu na prevádzkovanie pevných hlasových služieb. Telekomunikáciám však nevzniká povinnosť prenajímať konkurenčným spoločnostiam miestne vedenia, ako to predpokladala novela.

ST sa v stanovisku odvolávajú na nový regulačný rámec Európskej únie (EÚ) z apríla tohto roku, ktorý musia všetky členské štáty implementovať do júna 2003 a kandidátske krajiny k termínu vstupu. Slovenská republika je povinná na základe nového regulačného rámca pripraviť k 1. januáru 2004 nový telekomunikačný zákon. „V záujme prístupového procesu k EÚ je oveľa dôležitejšie prijať úplne nový zákon, ktorý sa už začal pripravovať na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií SR v zmysle nového regulačného rámca. Tento zákon bude platiť od 1. januára 2004,“ uviedli predstavitelia ST.

Uvoľnenie miestnych vedení, ktoré bolo obsahom súčasného znenia novely zákona o telekomunikáciách, podľa ST liberalizáciu telekomunikačného trhu neznamená. „Uvoľnenie miestnych vedení priamo nesúvisí s liberalizáciou trhu a nie je jej nevyhnutnou podmienkou. Ide tu len o využitie miestnych vedení vo vlastníctve ST alternatívnymi operátormi,“ uvádza sa v stanovisku firmy.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

13. 6. 2024

USD 1,078 0,002
CZK 24,699 0,013
GBP 0,845 0,001
HUF 396,480 1,200
CAD 1,482 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS