ČLÁNOK
Odliv kapitálu z EMÚ v apríli výraznejší ako pred rokom
28. júna 2001

Odliv investícií z eurozóny bol v apríli oveľa výraznejší ako v rovnakom mesiaci pred rokom, pretože oslabenie eura a spomalenie rastu európskej ekonomiky odradilo investorov. Deficit na bežnom účte sa medziročne znížil na polovicu. Vyplýva to z údajov Európskej centrálnej banky (ECB).

Čistý odliv priamych a portfóliových investícií predstavoval v apríli 20,8 mld. EUR, pričom v rovnakom mesiaci pred rokom dosiahol 4,5 mld. EUR. Tento rast bol predovšetkým výsledkom čistého predaja dlhových inštrumentov eurozóny obyvateľmi krajín, ktoré nie sú členmi EMÚ. Celkový čistý odliv priamych a portfóliových investícií predstavoval v období prvých štyroch mesiacov 106,8 mld. EUR v porovnaní s odlivom 47,4 mld. EUR v rovnakom období pred rokom.

Investori z krajín mimo eurozóny taktiež výrazne zredukovali svoje vlastníctvo inštrumentov na peňažnom trhu eurozóny. Čistý odliv portfóliových investícií predstavoval v apríli 20,9 mld. EUR v porovnaní s hodnotou 5,6 mld. EUR z rovnakého obdobia pred rokom. Priame investície boli približne v rovnováhe vzhľadom na čistý prílev vo výške iba 0,1 mld. EUR, pričom v apríli minulého roku sa zaznamenal prílev 1,1 mld. EUR. Odborníci povedali, že odliv kapitálu bude pokračovať, ak ekonomika eurozóny neoživí a vlády členských krajín neimplementujú štrukturálne reformy. Americké obligácie momentálne predstavujú oveľa atraktívnejšiu investíciu aj napriek spomaleniu ekonomického rastu v USA. Ekonómovia tvrdia, že na opätovné získanie dôvery investorov voči eurozóne je taktiež potrebné, aby sa euro vyšplhalo voči doláru na paritu, to znamená jedno euro sa rovnalo jednému doláru.

ECB oznámila, že deficit na bežnom účte predstavoval v apríli 3,3 mld. EUR v porovnaní s deficitom 7 mld. EUR v rovnakom mesiaci pred rokom. Kumulovaný deficit za prvé štyri mesiace tohto roku poklesol na 12,5 mld. EUR z úrovne 18,5 mld. EUR z rovnakého obdobia pred rokom. Tomuto poklesu napomohol rast prebytku v rámci obchodu s tovarmi. Obchodný prebytok eurozóny vzrástol v období január – apríl na 12 mld. EUR z úrovne 5,7 mld. EUR z rovnakého obdobia pred rokom. V samotnom apríli sa obchodný prebytok medziročne zvýšil na viac ako dvojnásobok na hodnotu 5,3 mld. EUR z úrovne 2,5 mld. EUR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS