ČLÁNOK
Oddialenie privatizácie bánk znamená potenciálne straty
9. februára 2000

Každý mesiac, o ktorý sa oddiali privatizácia štátom vlastnených bánk, znamená pre Slovensko potenciálne riziko vzniku ďalších strát. Uviedol pre agentúru SITA analytik P67 value Juraj Kováčik v súvislosti s odporúčaniami Svetovej banky sprivatizovať štátom vlastnené inštitúcie – Všeobecnú úverovú banku, a.s., (VÚB) a Slovenskú sporiteľňu, a.s., (SLSP) do konca tohto roka. „Domnievam sa, že ich privatizácia do konca tohto roka je zrealizovateľná. Súčasná vláda mala takmer rok a pol na to, aby celý proces zmanažovala,“ podčiarkol.
Rovnaký názor zdieľa aj analytik združenia MESA 10 Marek Jakoby. „Ak by vláda v spolupráci s Národnou bankou Slovenska (NBS) pracovala efektívnejšie, Investičná a rozvojová banka už mohla byť sprivatizovaná,“ skonštatoval. Predlžovanie tohto procesu podľa neho môže spôsobiť opätovný nárast klasifikovaných aktív a zhoršenie hospodárenia v štátom reštrukturalizovaných bankách.
Po úplnom očistení týchto bánk predpokladá analytik P67 value záujem zahraničných investorov. „Očakávam, že predovšetkým banky z oblasti eurozóny budú chcieť rozšíriť svoje aktivity v oblasti východnej Európy, konkrétne na Slovensku,“ skonštatoval. Pozitívne na celý proces bude pôsobiť fakt, že štát odpredá celý svoj podiel v týchto bankách. Analytik MESA 10 Jakoby sa však domnieva, že s cieľom zabrániť rozširujúcemu sa vplyvu nemeckého bankovníctva v tomto regióne, prejavia záujem o vstup do VÚB, SLSP a IRB aj americké, príp. britské bankové domy.
Podľa ekonomického analytika Tatra banky Michala Kustru budú mať o slovenské bankové domy pravdepodobne záujem rovnakí investori, ktorí do bankového sektora kapitálovo vstúpili v Českej republike, Poľsku a Maďarsku. Najväčším prínosom privatizácie štátom vlastnených bánk bude podľa neho zvýšenie efektivity bankového sektora na Slovensku ako aj sfunkčnenie efektívnej alokácie aktív. Analytik Tatra banky zároveň dodal, že z pohľadu zníženia výdavkov štátu na reštrukturalizáciu bánk by bolo najvýhodnejšie urýchlenie celého privatizačného procesu.
M. Jakoby očakáva po vstupe zahraničného investora pokles primárnych vkladov v menších a stredne veľkých bankách. „Posledný vývoj ukázal, že tieto banky ťažili z problémov veľkých bánk. Strategický investor v štátom vlastnených bankách však prinesie zastavenie tohto trendu,“ dodal. Dôvodom bude podľa neho nielen veľký počet pobočiek, ktorými budú noví investori disponovať, ale aj know-how ako aj silná kapitálová základňa.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS