ČLÁNOK
Odborový zväz KOVO dnes vyhlásil v Považských strojárňach, a.s., Považská Bystrica (POS) štrajkovú pohotovosť
26. septembra 1998

Odborový zväz KOVO dnes vyhlásil v Považských strojárňach, a.s., Považská Bystrica (POS) štrajkovú pohotovosť. Ako agentúru SITA informoval predseda OZ KOVO Emil Machyna, pohotovosť bude trvať minimálne dovtedy, kým vedenie spoločnosti nedokáže zamestnancom predložiť životaschopnú koncepciu ďalšieho rozvoja firmy. Ako E. Machyna uviedol, odborári majú informácie, že strata POS dosahuje v súčasnosti 2 mld. Sk, pričom polovica z tohto objemu pripadá na samotnú materskú spoločnosť a polovica na dcérske firmy. „V dôsledku tohto stavu si strojárne neplnia svoje odvodové povinnosti, neplatí faktúry a v konečnom dôsledku hrozí prepustenie 800 zamestnancov. Žiadame preto, aby dozorná rada podniku zamestnancom predložila návrh stratégie ďalšieho rozvoja,“ zdôraznil E. Machyna. Odborári pritom chcú počuť jasné stanovisko akým smerom sa bude uberať štruktúra zamestnanosti aj obchodný a výrobný plán spoločnosti. Strojárne v súčasnosti zamestnávajú približne 3200 pracovníkov. Výbor základnej organizácie OZ KOVO preto počká na reakciu vedenia do 12. októbra, kedy je plánované ďalšie zasadanie kovákov. Na otázku, aké budú ďalšie kroky odborárov, E. Machyna odpovedal, že OZ KOVO sa bude snažiť informovať všetkých zamestnancov POS o situácii v podniku formou stretnutí aj letákov. Nevylúčil pritom ani to, že odborári v prípade prehlbovania negatívneho vývoja požiadajú o pomoc vládu SR. Považským strojárňam pritom podľa E. Machynu hrozí okrem iného aj zastavenie dodávok elektrickej energie, ktoré sú už v súčasnosti regulované. Kvôli tomu, že dodávateľ – dcérska spoločnosť Považské strojárne Energetika presunul dodávku energie do lacnejšieho pásma, zamestnanci pracujú hlavne v druhej a tretej smene, čiže v noci. Zamestnávateľ pritom o zmene pracovného času nerokoval s odborovou organizáciou, čím podľa OZ KOVO porušil vyššiu kolektívnu zmluvu, v ktorej je zakotvené, že je nutné prerokovať akékoľvek zmeny v pracovnom režime s odborármi. Situáciu v podniku komplikuje aj dlhotrvajúci spor hlavných akcionárov. V spore stojí na jednej strane DMD Holding, reprezentovaný svojimi dcérskymi spoločnosťami DMD FIN (15 % akcií POS) a Strojár (7,3 % POS). DMD Holding podporuje aj Slovenský plynárenský priemysel (SPP), ktorý kontroluje asi 19 % akcií POS. Na druhej strane stojí spoločnosť HTC Holding, spolumajiteľ Strojárskej akciovej spoločnosti, a.s., kontrolujúcej 28 % akcií POS. DMD Holding, a.s., Trenčín má v súčasnosti na základe rozhodnutia súdu pozastavený výkon akcionárskych práv v POS. Už niekoľko mesiacov nie je DMD Holdingu ako najvýznamnejšiemu akcionárovi POS umožnené ujať sa v spoločnosti svojich práv. Riešením súčasnej situácie v POS je podľa DMD Holdingu jeho návrat do podniku ako hlavného akcionára. Ďalšími dôležitými krokmi sú podľa DMD Holdingu rozbeh výroby, budovanie a rozšírenie odbytových trhov. Skupina akcionárov okolo HTC Holding v súčasnosti kontroluje činnosť POS, ako aj rozhodnutia jeho predstavenstva. Podľa neoficiálnych správ boli POS rozdelené na viacero dcérskych spoločností, v ktorých si HTC Holding zabezpečil natrvalo možnosť blokovania všetkých významných rozhodnutí. Kvôli tomuto kroku bol HTC Holding verejne obvinený z tunelovania POS, predstavitelia HTC však všetky podobné obvinenia rázne odmietajú.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 11. 2022

USD 1,038 0,004
CZK 24,367 0,025
GBP 0,859 0,000
HUF 411,330 2,000
CAD 1,386 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS