ČLÁNOK
Odborári ŽSR možno od 20. februára vyhlásia štrajk
9. februára 2000

… ako štrajk maďarských železničiarov. Pre agentúru SITA to povedal podpredseda Odborového zväzu železničiarov Peter Rozložník.

Odborári vyhlásili štrajkovú pohotovosť 4. februára. Podľa podpredsedu OZŽ, ak sa zamestnanci s vedením do 20. februára nedohodnú, budú môcť vyhlásiť štrajk. Zatiaľ však nie je isté, či k tomuto kroku v tomto termíne pristúpia. Zamestnanci okrem iného požadujú zvýšenie miezd zamestnancov ŽSR o 13 % a riešenie otázky plánovanej redukcie počtu zamestnancov ŽSR.

Požiadavky železničiarov však podľa Rozložníka v súčasnosti nespočívajú len vo zvýšení miezd zamestnancom, ale v koncepčnom prístupe k riešeniu otázky železničnej dopravy na Slovensku. Základom takéhoto prístupu podľa P. Rozložníka je financovanie železníc takým spôsobom, aby bolo naplnené Programové vyhlásenie vlády, napríklad v oblasti ekologizácie železničnej dopravy na princípe úhrady škody osobou, ktorá ju spôsobila. Konkrétna koncepcia by mala podľa odborového predáka stanoviť celospoločenské náklady na prevádzkovanie železničnej dopravy. Nie je podľa neho v súčasnosti prípustné, aby železnice hradili náklady, ktoré jej neprislúchajú, resp. ktoré by mali hradiť iné subjekty.

„Problémy železníc v súčasnosti by nevyriešilo ani zmrazenie, či dokonca zníženie miezd zamestnancov. Domnievam sa, že riešenie treba hľadať niekde inde a že to bude veľmi namáhavá cesta. V prípade, že železničiari štrajk vyhlásia, nevylučujem, že sa k nim pridajú aj zamestnanci iných podnikov,“ skonštatoval Peter Rozložník. Podľa podpredsedu OZŽ veľký podiel na súčasnej situácii ŽSR má štát vďaka neúmernému zvyšovaniu cien nafty a elektrickej energie a zanedbávaním úhrady svojich záväzkov voči ŽSR.

Ako ďalej uviedol, štrajková pohotovosť by mala potrvať do zákonom stanovenej lehoty, ktorá končí 20. februára. Po tomto dátume však nie je isté, či vôbec železničiari štrajk vyhlásia. Podľa jeho slov, aby sa štrajk mohol vyhlásiť, je potrebné splniť niektoré zákonom stanovené náležitosti. So štrajkom musí súhlasiť aspoň polovica zamestnancov ŽSR. Pred štrajkom musí byť zamestnávateľovi oznámené zloženie štrajkového výboru a 24 hodín pred samotným štrajkom musí štrajkový výbor oznámiť vedeniu ŽSR počet štrajkujúcich zamestnancov.

Štrajková pohotovosť zamestnancov železníc bola vyhlásená v piatok minulý týždeň. Jej príčinou bol nepriaznivý vývoj kolektívneho vyjednávania o Kolektívnej zmluve ŽSR na rok 2000. Podľa pondelkového vyjadrenia generálneho riaditeľa ŽSR Andreja Egyeda, ŽSR v súčasnosti nie sú v situácii, keď by mohli pristúpiť na požiadavky odborárov, pretože by to na podnik malo likvidačný účinok. Železnice podľa slov generálneho riaditeľa si nemôžu dovoliť prevziať na seba záväzok s akýmkoľvek nárastom priemernej mzdy, pokiaľ ŽSR nezískajú potrebné finančné zdroje.

Železnice SR predložili koncom roku 1999 odborovým centrálam návrh Kolektívnej zmluvy na rok 2000, ktorý obsahoval nárast priemernej mzdy vo výške inflácie, teda o 10%. Takéto zvýšenie mzdy by si podľa hovorcu ŽSR vyžiadalo potrebu financií vo výške 1,1 mld. Sk, čo v priemernej mzde zamestnanca predstavuje 1272 Sk mesačne. Odborári však požadovali 15% zvýšenie. Tým nedošlo k vzájomnej dohode a rokovanie oboch strán bolo prerušené. „V ďalšom období sa natoľko zmenili vonkajšie podmienky, že ŽSR museli svoj návrh stiahnuť a oznámiť nulový rast priemernej mzdy,“ zdôraznil hovorca železníc Miloš Čikovský. Odborári potom svoj návrh zmenili a podľa predsedu OZŽ Imricha Sedláčka v súčasnosti požadujú 13% zvýšenie miezd. Toto číslo odôvodnil prepadom životnej úrovne občanov minulý rok práve o 13%.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS