ČLÁNOK
Odborári žiadajú vrátenie peňazí za akcie Devín banky
24. augusta 2001

Odborové zväzy ako minoritný akcionár Devín banky založili 15. augusta Združenie ADB (ADB) , prostredníctvom ktorého budú žiadať vrátenie prostriedkov, ktoré pri vzniku banky vložili do základného imania. Agentúru SITA o tom informovali predstavitelia ADB.

Devín banku podľa vyjadrenia ADB založili ako odborársku banku. Počas svojej existencie však postupne menila svoj charakter a zakladateľské odborové zväzy strácali svoje pozície v banke. Členovia ADB sa pred navýšením základného imania cítia byť ako akcionári ohrození. Preto sa rozhodli spoločne osloviť majoritných akcionárov banky a požiadať ich o súčinnosť pri navrátení odborárskych peňazí. Predstavitelia združenia sa taktiež rozhodli požiadať o pomoc ministerku financií, vedenie Národnej banky Slovenska (NBS) ako aj manažment Devín banky.

O navýšenie základného imania v Devín banke o 3 mld. Sk ma záujem japonská spoločnosť Japan Grade One Co Ltd. Tá už na účtoch Devín banky deponovala ekvivalent 3 mld. Sk v zahraničnej mene. Prostriedky sú na účtoch viazané až do udelenia povolenia k nadobudnutiu väčšinového podielu v Devín banke. Povolenie na zvýšenie základného imania z 1 mld. Sk na 4 mld. Sk majú japonskí investori len do konca augusta.

Strata Devín banky za prvých šesť mesiacov tohto roka dosiahla 125,73 mil. Sk. K polroku stav klasifikovaných úverov dosahoval 1,678 mld. Sk, čo predstavovalo približne 14% bilančnej sumy. Kapitál banky už v minulom období dosahoval záporné hodnoty. Jeho hodnota sa ku koncu júna dostala na úroveň -1,470 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS